بررسی وضعیت موجود توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره تربیت بدنی استان اردبیل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAESREAI01_063

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی توانمندسازی کارکنان اداره تربیت بدنی استان اردبیل بود. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع کمی، به لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی استان به تعداد 201 نفر تشکیل می داد که از طریق آن نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه و میدانی اجرا گردید. برای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار t تک متغیره برای بررسی فرضیه های تحقیق و آماره کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها و با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد احساس معنی داری، احساس موثر بودن و احساس شایسته بودن در بین کارکنان اداره تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و احساس داشتن حق انتخاب در سطح پایین تر از متوسط می باشد.

نویسندگان

بهرام آقاخانی

کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مهرداد صادق زاده

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابطحی و عابسی. (1386). توانمندسازی کارکنان، تهران، موسسه تحقیقات و ...
 • اسکات، س و ژافه، د. (1375). توانا سازی کارکنان، ترجمه ...
 • اصغری آرزو، خداپناهی محمدکریم و صالح صدق پور بهرام. (1387). ...
 • اعرابی، سید محمد؛ (1386). گونه شناسی الگوها و دیدگاه های ... [مقاله کنفرانسی]
 • آقایار، سیروس (1382). توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی، ماهنامه ...
 • آقایار، سیروس؛ (1385). مشارکت اطلاعات کلیدی به سوی توانمندسازی، نشریه ...
 • بابائی، علی اکبر، خلیلی عراقی، مریم و یقین لو، مهرانگیز؛ ...
 • باکینگهام، مارکوس و کلیفتون، دونالد. (1384) و (1382)؛ کشف توانمندی ...
 • بیگی نیا عبدالرضا، سرداری احمد، موسوی مجید و کیانی بختیاری ...
 • جدی الوار علیا، ابراهیم. (1388). بررسی رابطه توانمندسازی دبیران با ...
 • حیدری، سریه. (1388)؛ عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیئت علمی ...
 • دنیس، تی. (1384) مهارتهای مدیریت برتر: توانمندسازی زمینه ای برای ...
 • رحمانپور لقمان. (1381). توانمندسازی: مفاهیم، ساختار و راهکارها. توسعه مدیریت، ...
 • توانمندسازی کارکنان گامی به سوی مشتری مداری [مقاله ژورنالی]
 • بررسی موانع استقرار سازمانهای مبتنی بر توانمندی و ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن ( مطالعه موردی در سازمانهای بخش دولتی شهرکرد) [مقاله کنفرانسی]
 • ضیائی، محمد صادق. نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید. (1387). ...
 • طالبیان، احمدرضا. (1387). توانمندسازی کارکنان بر اساس نگرش راهبردی، دومین ...
 • عباس زادگان، سید محمد و حسن زاده، سودابه؛ (1385). توانمندسازی ...
 • عبداللهی، بیژن. (1384)؛ توانمندسازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر ...
 • علی محمدی، محمد. (1381)؛ مدیریت ارتباط با مشتری؛ ماهنامه علمی ...
 • قربانی زاده، وجه الله و خالقی نیا، شیرین. (1388)؛ نقش ...
 • نادری، ناهید، جمشیدیان، عبدالرسول و سلیمی، قربانعلی. (1387)؛ توانمندسازی کارکنان ...
 • نادری، ناهید، رجائی پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول؛ (1386). مفاهیم ...
 • هداوند، سعید. (1384). عوامل شکست توانمندسازی در سازمان ها، نشریه ...
 • Adolfson ET, Smide Bibbi, GregebyE, Fernstorm ...
 • Bowen, D. E. & Lawler, E. E.(1992). The Emp owermcent ...
 • Chang , L.C., et al (2009); The mediating role of ...
 • Choi, J. (2006); A motivational theory of charismativ leadership: envisioning, ...
 • Conger, J. A..&Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating ...
 • D, White NH.(1 99 1) _ Emp owerment : An ...
 • Dong, &., Howard, T (2006). Emotional intelligence Trust and Job ...
 • Edwards, J. L., Green, K. E., & Lyons, C. A. ...
 • Edwards, P., Collinson, M. (2002); Empowerment and managerial labor strategies; ...
 • Gaisler, David(2005). The Next Level in Employee Empowerment Quality Progress, ...
 • Harris, K.J. et al. (2009); Leader-memb er exchange and empowerment ...
 • Leverin A and Lilijander V. (2006), "Dose relationship marketing improve ...
 • London, M & Smither, W (1999). Empowered S elf- development ...
 • Mills, k & Ungson, & R (2003) Reassessing the limits ...
 • Nixon Bruce, (2002). facilitating Empowerment in Organizations, Leadership & Organization ...
 • Perrien, J.and Richard, L.(1995), " The meaning of a marketing ...
 • Quinn, R & Spreitzer, M (1997) The rood of empowerment: ...
 • Savery, K., L. Luks, A.J.(2001). The Relation Between Emp owerment, ...
 • Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measuremen. ...
 • Thomas , K.W., & Velthouse , B. A. (1990). Cognitive ...
 • Zhong J.A. et al (2009). Relationship between leader-memh _ exchange ...
 • نمایش کامل مراجع