CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در فصل پانزدهم 95-95 لیگ برتر ایران

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در فصل پانزدهم 95-95 لیگ برتر ایران
شناسه (COI) مقاله: CDLC01_209
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرزین مرادیان فارسانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسداله شغلایی مجومرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه حیدرینژاد - استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
موفقیت یک تیم ورزشی به عوامل متعددی ازجمله مربی، منابع مادی و مالی، منابع مدیریتی، بازیکنان خلاق و تکنیکی در تیم و انسجام تیمی بستگی دارد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در فصل پانزدهم فصل 94-95 لیگ برتر ایران میباشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را تماشاگرانی که برای تماشای مسابقه بین دو تیم استقلال صنعتی خوزستان و صبای قم در ورزشگاه غدیر اهواز حضور داشتند( 1500 نفر) تشکیل دادند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 306 نفر و به روش تصادفی ساده تعیین شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد عوامل موفقیت(آقایی و الوندی، 1392 )، شامل 49 سوال در ده حیطه بود، که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ α=0.94 مورد تایید قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر موفقیت این تیم خوزستانی به ترتیب عبارتند از: کانون هواداران، عواملمالی و بودجه، امکانات سختافزاری، عوامل فنی، مدیریت کلان، تیمهای پایه، ساختار اداری و سازمانی، حمایت نهادها، ارتباطات انسانی و حمایت رسانهها. بنابراین توصیه میشود که مدیران باشگاه براساس اولویتهای بدست آمده از تحقیق حاضر جهت برنامه ریزی و تخصیص بودجه برای کسب موفقیتهای متعدد بهره کافی را ببرند.

کلمات کلیدی:
موفقيت، فوتبال، استقلال صنعتي خوزستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/596545/