CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب پیرسلمان در استان همدان با استفاده از روش AHP

عنوان مقاله: ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب پیرسلمان در استان همدان با استفاده از روش AHP
شناسه ملی مقاله: AGROCONGRESS03_382
منتشر شده در سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام رنجبرضرابی - دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،همدان،ایران
مهرداد چراغی - دانشیار، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
مریم کیانی صدر - استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

خلاصه مقاله:
تالاب ها، پارک ها و مناطق حفاظت شده بخشی از مهم ترین اکوسیستم های کره زمین به شمار می روند، که همواره با خطر تخریب و نابودی مواجه بوده اند. این تحقیق به منظور شناسایی ریسک های تهدیدکننده تالاب پیرسلمان و رتبه بندی آن ها به انجام رسیده است. تالاب پیرسلمان در 24 کیلومتری جنوب غربی اسدآباد واقع شده است. در این پژوهش با مشاهدات میدانی، مصاحبه با افراد بومی و مطالعات پیشین ریسک های تهدید کننده تالاب در سه محیط فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی- اجتماعی شناسایی گردیدند سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice اوزان نهایی هریک از ریسک ها شناسایی شدند. نمودار اولویت بندی حاصل از نرم افزار EC نشان می دهد که که اهمیت محیط فیزیکی-شیمیایی با وزن 601/0 در رتبه اول و پس از آن محیط بیولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی با وزن های 259/0، 140/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

کلمات کلیدی:
ارزیابی ریسک، تالاب پیرسلمان، روش AHP ،همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/586587/