بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود تأثیرمقاومت فشاری بتن بر مقاومت مهاری میل مهارهای دارای مهره انتهایی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,244

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_135

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

عوامل متعددی از قبیل مقاومت بتن، طول مهاری، مشخصات مکانیکی و شکل میل مهار ، میزان چسبندگی میل مهار به بتن مجاور و اصطکاک بین این دو در میزان مقاومت مهاری میل مهارها موثرند. علیرغم توصیه AISC مبنی بر استفاده از میل مهار با مهره انتهایی در موارد وجود نیروهای کششی، در کشور ما استفاده از میل مهارهای با خم 90 درجه رایج تر است. در ای ن تحقیق علاوه بر بررسی آزمایشگاهی میل مهارهای با مهره انتهایی، عملکرد آنها با توجه به عوامل موثر در آن و خصوصیات بتن و فولاد، بوسیله روش اجزای محدود مدل سازی شده و نتایج مدل اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است . مدلسازی اجزای محدود با استفاده از نرم افزار ANSYS و به صورت سه بعدی انجام شده و رفتار غیرخطی مجموعه، شامل میل مهار و بتن پیرامون آن تا لحظه گسیختگی مطالعه گردیده است . جهت تبیین رفتار غیر خطی بتن، در فشار از تئوری پلاستیسیته و در کشش از مدل ترک پخشی استفاده شده و رفتار فولاد بصورت الاستو پلاستیک در نظر گرفته شده است . پس از انجام تحلیل عددی مشخصه های مختلفی از قبیل مقدار بار گسیختگی، شکل و نحوه گسترش ترکها و تمرکز تنش دراطراف میلگرد بررسی و با مشاهدات آزمایشگاهی مقایسه شده است . در خاتمه با استفاده از نتایج این تحقیق دقت مقادیر مربوط ب ه مقاومت مهاری که با استفاده از روابط پیشنهادی آیین نامه های طراحی بدست می آید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نویسندگان

علیرضا اخوان

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

جواد رزاقی

استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

ملک محمد رنجبر

استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

سعید پورزینلی

استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه گیلان