CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

انسان هویت ساز یا هویت انسان ساز بررسی از بعد معماری

عنوان مقاله: انسان هویت ساز یا هویت انسان ساز بررسی از بعد معماری
شناسه (COI) مقاله: UCONFKH01_027
منتشر شده در اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا محمدپور - دانشگاه آزاد واحد چالوس
حسن فرمنش - دانشگاه آزاد واحد چالوس
علیرضا رحیمی - دانشگاه آزاد واحد چالوس

خلاصه مقاله:
هویت به معنی چه کسی بودن است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی برمی آید . این حس تعلق، بنیادی ذاتی در وجود انسان دارد. برآورده شدن این نیاز، خودآگاهی فردی را در انسان سبب می شود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآگاهی جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین میکند. لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف استانسان همواره در پی گوهری و هویتی بوده تابه کیستی و چیستی خویش راه یابد؛ و هنر و معماری بر آنکه این هویت را جان مایه خویش قرار دهند .دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت ها را در پی داشت . انسان سنتی )مذهبی( جهان را برهه ای می دانست میان بودن ازلی و ماندن ابدی: اناالله و انا الیه راجعون، و هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو می کرد. انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنگونه که می خواست بسازد. این مقاله به کنکاش در مفهوم هویت در دونگاه سنتی و مدرن میپردازد ورمز بیهویتی معاری امروز را در گذر ازهویت واحد الهی به هویتهای کثیرانسانی مییابد..و در این مقالهدر کنکاش در مفهوم هویت و عوامل هویت ساز را با توجه به دیدگاه معماری بررسی می کند.

کلمات کلیدی:
هویت،انسان،معماری،معماری معاصر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/583975/