CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تطبیقی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان

عنوان مقاله: مقایسه تطبیقی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_329
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدعلی فیض پور - استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
رویا زارع قلعه سیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد،

خلاصه مقاله:
اقتصاد به معنای مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثروت و دانش دخل و خرج و هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است. به طوری که براساس آموزههای قرآنی، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است (نساء، آیه 5 .(با توجه به اهمیت مساله اقتصاد و معیشت و همچنین شدت یافتن تحریمهای اقتصادی نظام سلطه علیه ایران در سال های اخیر، رهبر انقلاب برای مقابله با آثار مخرب تحریم ها واژه اقتصاد مقاومتی را در س ال 1389 مطرح و در سال 1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. از سوی دیگر در جهان رو به رشد امروز دانش منبع اصلی ثروت به شمار میرود از اینرو لازمه حرکت در مسیر رشد و توسعه و تثبیت جایگاه در اقتصاد جهانی بهره مندی از آخرین دانشهای روز و بومی کردن بخشهای مهم آن در کشور است، بنابراین در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به ویژه در شرایط کنونی کشور، تاکید بر گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش است. با توجه به اهمیت اقتصاد دانشبنیان و همچنین تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن، در مقاله پیشرو با روش تطبیقی- توصیفی، به مقایسه تطبیقی نماگرهای اقتصاد مقاومتی و نماگرهای اقتصاد دانشبنیان پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بستر تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشبنیان است و بدون آن اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت.

کلمات کلیدی:
رهبری، شاخص اقتصاد مقاومتی، شاخص اقتصاد دانشبنیان، مقایسه تطبیقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580985/