CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل و بررسی سلامت محیط زیست و ارزیابی توسعه یافتگی شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان های استان گلستان)

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی سلامت محیط زیست و ارزیابی توسعه یافتگی شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان های استان گلستان)
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_314
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدارحم بزی - دانشیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
مصطفی دهداری - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
فهیمه میری - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

خلاصه مقاله:
شرایط امروزی شهرها ایجاب می کند که دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرها و توسعه پایدار از جهات مختلف نمایند. توسعه پایدار را فرآیندی تعریف کرده اند که طی آن نیازهای کنونی جامعه تامین می شود. بدون اینکه توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهایشان تحت تاثیر قرار گرفته باشد.برای سنجش و ارزیابی هر نوع توسعه ای به شاخص و پارامترهایی نیازمندیم. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های زیست محیطی شهری در شهرستان های استان گلستان می باشد. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه آماری جمع آوری شده است. جامعه آماری 14 شهرستان استان گلستان و شاخص های مورد بررسی 20 شاخص انتخابی است. برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش از تکنیک های برنامه ریزی شهری و منطقه ای (مدل تاکسونومی) استفاده شده است. برای محاسبه داده های آماری پژوهش از نرم افزار رایانه ای Excel و برای تهیه نقشه از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرستان-های گرگان، گنبد کاووس و علی آباد بالاتر و شهرستان های گمیشان، گالیکش و بندرترکمن پایین تر از دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی در استان گلستان قرار دارند.

کلمات کلیدی:
استان گلستان، محیط زیست، توسعه پایدار،تاکسونومی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580970/