CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل پارامترهای کیفی آب های سطحی جهت مدیریت بهینه منابع آب (مطالعه موردی: حوزه گاوخونی)

عنوان مقاله: تحلیل پارامترهای کیفی آب های سطحی جهت مدیریت بهینه منابع آب (مطالعه موردی: حوزه گاوخونی)
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_304
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

پارسا حقیقی - کارشناسی ارشد، مهندسی طبیعت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
عباس علیپور - استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
سیدمصطفی هاشمی - دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سجاد باقری - دکتری ژیومورفولوژی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
از مشکلات اساسی توسعه و پیشرفت در هر کشور محدودیت کمی و کیفی منابع آب است. لذا حفاظت از این منابع بخصوص آب های شیرین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حفظ سلامت و توسعه همه جانبه جوامع مطرح هست. در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آب حوزه گاوخونی از اطلاعات چهار ایستگاه تنگه زردآلو، پل خاجو، زیادیران و ورزنه پس از بررسی صحت داده ها استفاده شده است برای مشخص کردن دادهای پرت از نمودار جعبه ای استفاده شده است و آنالیز پارامترهای کیفی آب جهت مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت با توجه به خروجی نمودارهای شولر، ویلکوکس و شاخص LSI انجام شد؛ که نتایج نشان داد کیفیت آب ازنظر شرب خوب و قابل قبول می باشد به جز ایستگاه ورزنه برای مصارف شرب غیرقابل شرب و نامطبوع قرارگرفته است. بررسی کیفیت آب بر اساس سختی کل در هر چهار ایستگاه از نوع سخت و خیلی سخت می باشد. ازنظر کشاورزی هر دو ایستگاه در اکثر سال ها کمی شور ولی مناسب برای کشاورزی بوده که و برای بررسی کیفیت آب برای مصارف صنعتی با توجه به شاخص اشباع لانژلیه (LSI) در اکثر نمونه ها خورنده و در تعدادی رسوب گذار بوده است و خروجی حاصل از آزمون روند من -کندال برای دو ایستگاه زیادیران و تنگه زردآلو نشان می دهد در ایستگاه زیادیران پارامتر کلر دارای روند معنی دار صعودی بوده است و دیگر پارامترها روند معنی داری نداشته اند و در ایستگاه تنگه زردآلو نیز پارامترهای کلر و منیزیم دارای روند کاهشی معنادار و درصد سدیم قابل جذب نیز روندی افزایشی معنی داری را نشان می دهد و با توجه به خروجی هر ایستگاه نیاز به برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و فرصت ها در منطقه داشته است.

کلمات کلیدی:
کیفیت شیمیایی آب، کمیت و کیفیت آب، من-کندال، حوزه گاوخونی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580960/