CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سایه مرگ در صنایع تولیدی ایران مطالعه موردی صنایع منتخب استان های یزد و اصفهان

عنوان مقاله: سایه مرگ در صنایع تولیدی ایران مطالعه موردی صنایع منتخب استان های یزد و اصفهان
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_201
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدعلی فیض پور - عضو هیات علمی دانشگاه یزد،
سعیده کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
اقتصاد مقاومتی را می توان از زوایای متعددی مورد بحث و بررسی قرار داده و در این میان بقای بنگاه های موجود در هر اقتصاد نمودی از مقاومت اقتصادی در برابر متغیرهایی مانند شوک های اقتصادی است. این در حالی است که در سوی دیگر و در ادبیات اقتصاد صنعتی، خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی با دو رویکرد خروج ناگهانی و خروج تدریجی تبیین گردیده و از خروج تدریجی در ادبیات این حوزه با عنوان سایه ی مرگ یاد شده است. با این وجود و اگرچه سایه ی مرگ پدیده ای است که در سال های اخیر و تنها در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه قرار گرفته اما تنها مطالعات معدودی در این حوزه و در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. بر این اساس این مقاله می کوشد تا تاثیر متغیرهای گوناگون بر خروج تدریجی یا سایه ی مرگ را برای بنگاه های کوچک و متوسط صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و نساجی در استان های یزد و اصفهان تبیین نماید. با استفاده از مدل مخاطره ی کاکس و آزمون میانگین یک جامعه، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میانگین بهره وری نیروی کار، میانگین بهره وری کل، میانگین اندازه و میانگین سودآوری بنگاه های خارج شده نسبت بنگاه های باقیمانده کمتر بوده، موضوعی که پدیده ی سایه ی مرگ را در صنایع تولیدی ایران تایید می نماید. بنابراین برای ماندگاری بیشتر بنگاه های موجود در اقتصاد ایران و به عبارتی تاب آوری بنگاه های اقتصادی توجه به بهره وری آن ها امری لازم است. این موضوع در بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیتی دوچندان برخوردار است

کلمات کلیدی:
اقتصاد مقاومتی، سایه مرگ، صنایع تولیدی، بنگاه های کوچک و متوسط، مدل مخاطره کاکس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580857/