CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی مولفههای کالبدی تاثیرگذار بر امنیت فضاهای عمومی شهر (پارک ها) با استفاده از شاخصهای طراحی محیطی (CPTED )

عنوان مقاله: واکاوی مولفههای کالبدی تاثیرگذار بر امنیت فضاهای عمومی شهر (پارک ها) با استفاده از شاخصهای طراحی محیطی (CPTED )
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_106
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا سارلی - کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان
مسعود حردانه - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری دانشگاه حکیم سبزواری
اسفندیار گلی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری دانشگاه حکیم سبزواری

خلاصه مقاله:
رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کار آمد ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. افزایش ایمنی و امنیت فضاهای سبز شهری در راستای تحقق شهر سالم و امن از مهمترین رویکردهایی است که در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و مسیولان شهری قرار گرفته است. از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نا بهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر میباشد، بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماع ی درفضاهای سبز شهری امری ضروری است . مقاله حاضر در راستای افز ایش ارتقا امنیت اجتماعی در فضاها ی سبز، متغیرهای کالبدی تاثیرگذار بر امنیت محیطی را شناسایی کرده و شاخص ها و معیارهای موثر بر ناامنی و ترس از وقوع جرم از منظرکالبدی در پارک ها را مورد واکاوی قرارداده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی میباشد. برای انتخاب شاخص ها از مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده شده است، به طور کلی میتوان گفت که با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیط شهری CPTED ((میتوان میزان ایمنی و امنیت در فضاهای پارک ها راافزایش داد.

کلمات کلیدی:
امنیت شهری، شهر سالم، فضاهای سبز شهری، امنیت اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580762/