CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و واکاوی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی

عنوان مقاله: بررسی و واکاوی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_076
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه خالدی - لیسانس امور تربیتی محل خدمت مریوان
منیژه خالدی - لیسانس حسابداری محل خدمت سروآباد
پروین خالدی - لیسانس ادبیات محل خدمت مریوان

خلاصه مقاله:
یکی از عامل های بسیار مهم در تکوین شخصیت نوجوان و جوان مدرسه میباشد. مدرسه بعد از خانواده مهمترین نقش را در فرایند اجتماعی کردن نوجوان به عهده دارد. مدرسه از طریق آموزش مهارتهای علمی و فنی و فراهم آوردن زمینه همکاری گروهی و مسیولیت پذیری نوجوان و جوان موجبات رشد همه جانبه و متعادل شخصیت آنان را فراهم می سازد.هدف از مطالعه ی حاضر بررسی و واکاوی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی می باشد که ی ک پژوهش توصیفی تحلیلی میباشد. نتایج نشان دهنده میدهد که ضریب رگرسیون تاثیر متغیرهای مستقل در متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی) برابر 401/0 است. همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که نوع ارتباط معلم با دانش آموز در جامعه مورد مطالعه تاثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی نسبت به تحصیلات والدین دارد و در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش پررنگتری را به خود اختصاص داده است چنین نتیجه ای را می توان از کران پایین و بالای دو متغیر در سطح اطمینان 95 %در جامعه مورد مطالعه استنباط کرد.

کلمات کلیدی:
پیشرفت تحصیلی، دانش آموز، معلم، عوامل خانوادگی و ابتدایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580732/