CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط کارآمد با بازار کار

عنوان مقاله: بررسی چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط کارآمد با بازار کار
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_028
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

نیلوفر پارسافرد - کارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
نسیبه پارسافرد - کارشناس ارشد فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،
نسترن پارسافرد - دکترای شیمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران، هییت علمی دانشگاه کوثر بجنورد،

خلاصه مقاله:
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پلی بین نیروهای انسانی و بازار کار میباشند. بهمنظور کاهش نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان، لازم است ارتباط نظام آموزش عالی با شرایط و نیازهای اقتصادی بازار کار تحکیم بیشتری یابد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تحلیل ارتباط آموزش عالی با بازار کار از دیدگاه نظریه پردازان ، با استفاده از رویکرد فرهنگی و اجتماعی، عوامل درونسازمانی و برونسازمانی موثر بر عدم دستیابی فارغالتحصیلان به اشتغال مورد بررسی قرار گیرد و راهبردهای مناسب برای هماهنگی، استحکام و تداوم پیوند این دو بخش مهم اجتماعی و اقتصادی ارایه شود.این تحقیق از نوع کاربردی و با استفاده از روش تحلیلی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مسیله اشتغال دانشآموختگان در کشور بحرانی بوده و ضروری است که دانشگاهها به مهار تهای کارآفرینی، علمی، عملی و بهکارگیری دانش روز توجه بیشتری نمایند و همچنین لازم است که به هماهنگ بودن رشته های مورد تدریس در دانشگاهها و نیاز بازار کار توجه بیشتری شود.

کلمات کلیدی:
نیروهای انسانی، بازار کار، آموزش عالی، اشتغال، نیروی کار، فارغ التحصیلان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580685/