CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان تیزهوش و عادی مدارس متوسطه دوم(مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

عنوان مقاله: مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان تیزهوش و عادی مدارس متوسطه دوم(مطالعه موردی شهرستان اردبیل)
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_122
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر رهنما - دانشیار دانشگاه شاهد تهران- عضو هیآت علمی گروه علوم تربیتی و روان شناسی
رقیه موسی زاده - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
سردار بهرام نیا قوجه بیگلو - مدرس گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پیام نور اردبیل

خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه هدف عمده آموزش و پرورش و بهبود کیفیت یادگیری است و یکی از راه های بهبود عملکرد دانش آموزان، استفاده از راهبردهای خود تنظیمی در محیط های آموزشی است لذا هدف از اجرای پژوهش، مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان تیزهوش و عادی بود که با روش نمونه گیری تصادفی از دو خوشه ای تک مرحله ای برای 230 و پنج از دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش و عادی متوسطه دوم شهرستان اردبیل و با استفاده از پرسش نامه خود تنظیمی بوفاردو اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان خود تنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود دارد به این نحو که دانش آموزان تیزهوش از خود تنظیمی بالاتری برخوردار هستند. همچنین نتایج نشان داد که بین خود تنظیمی در دفتر و پسران تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
خود تنظیمی، دانش آموزان تیز هوش و دانش آموزان عادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580646/