CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تیپ شخصیتی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی بین کارکنان زن و مرد شهرداری منطقه 7 شهرداری تهران

عنوان مقاله: مقایسه تیپ شخصیتی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی بین کارکنان زن و مرد شهرداری منطقه 7 شهرداری تهران
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_121
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سعیدی - کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش مقایسه تیپ شخصیتی، هوش هیجانی به انگیزش شغلی بین کارکنان زن و مرد شهرداری منطقه 17 تهران بود. جامعه این طرح شامل همه کارمندان این شهر بود. بدین منظور تعداد 75 کارمند 100 و 75 کارمند مرد به روش نمونه گیری تصادفی از بین این کارمندان انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها از این نمونه شامل پرسش نامه تیپ شخصیت MBTI و پرسش نامه هوش هیجانی بار آن و همچنین پرسش نامه انگیزش شغلی حبیبی بود که. داده های جمع آوری شده این پژوهش با نرم افزار SPSS شما دانستید توف گروه مستقل برای مقایسه هوش هیجانی و انگیزش شغلی از کارمندان زن و مرد و همچنین آزمون خی دو دو نمونه ای برای مقایسه تیپ شخصیتی کارمندان زن و مرد مورد تحلیل قرار گرفت و خط نتایج نشان داد که بین هر سه متغیر موردنظر در بین کارمندان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه این پژوهش می توان گرفت نکردن برخی باورها و اعطای برخی امتیازات و پست های سازمانی به واسطه وجود این سه متغیر از کارمندان یک گروه (زن یا مرد) و عدم اعطای آن امتیاز، تفسیر و غیره به گروه دیگری است که پنداشته می شود ویژگی مورد نظر (متغیرهای این پژوهش) را ندارد.

کلمات کلیدی:
تیپ شخصیتی، هوش هیجانی، انگیزش شغلی وکارمندان زن و مرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580645/