CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تبیین رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه بین کشورهای گروه G8 و D8

عنوان مقاله: تبیین رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه بین کشورهای گروه G8 و D8
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_076
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه رضایی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سهراب رضایی - کارشناسی ارشد حسابداری
ایمان جوکار - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

خلاصه مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای جی 8 و دی 8 و مقایسه آن ها طی دوره 1٬362 تا 1٬393 انجام شده است. بدین منظور از یک مدل رشد درون زا و تجربی و روش داده های پانل و حداقل مربعات استفاده گردیده است . نتایج بیانگر آنست که در کشورهای گروه D8 دین نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به GDP و GDP سرانه (رشد اقتصادی) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و رابطه بین نسبت گردش سهام من GDP سرانه مثبت (بسیار ناچیز) و بدون معنا می باشد . اما دین نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی توسط بخش بانکی به کل تجارت داخلی و تورم با GDP سری رابطه ای منفی و بدون معنا و دین نسبت نقدینگی و GDP سرانه در این کشورها طی مسیر و معنادار وجود دارد. همچنین در مورد کشورهای G8 نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به GDP و تورم و نسبت به گردش سهام واحد GDP سرانه است. در حالی که بین اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی توسط بخش بانکی به کل اعتبارات داخلی و GDP سرانه را منفی و معنادار وجود دارد و دین نسبت نقدینگی و GDP سرانه رابطه منفی و بدون معنا وجود دارد.

کلمات کلیدی:
توسعه مالی، رشد اقتصادی، نقدینگی، کشورهای G8 و کشورهای D8

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580600/