CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه ساده و چندگانه ابعاد زیبایی شناخنی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر شهرکرد

عنوان مقاله: بررسی رابطه ساده و چندگانه ابعاد زیبایی شناخنی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر شهرکرد
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_043
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح الله کرمی بلداجی - دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان
غفار بهارلو - دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان
ایمان عباسی - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
حسن صادقی نیک - کارشناس ارشدمدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه ابعاد زیبایی شناختی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 254 نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهر شهر کرد بودن که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر هم بستگی بود که از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نمایان ساخت که بین تمامی ابعاد زیبایی شناختی در پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از این ابعاد زیبایی شناختی مدارس، ابعاد محیط، فضا، شکل و فرم، هارمونی و نور توانستند پیشرفت تحصیلی را در بین دانش آموزان مدارس پیش بینی نماید.

کلمات کلیدی:
ابعاد زیبایی شناختی، پیشرفت تحصیلی، دانش اموزان مدارس شهر شهرکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580567/