CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد شعب بانک رفاه کارگران براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد شعب بانک رفاه کارگران براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_012
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه موسی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
سیروس محمدزاده - دبیر مدارس ابتدایی شهرستان پارس آباد واقع در استان اردبیل

خلاصه مقاله:
مدل تحلیلی سازمانی از جمله کامل ترین رویکردهای ارزیابی عملکرد است که علاوه بر تعهد مدیریت عالی نسبت به دستیابی به اهداف آن، نیازمند کارکنانی خلاق و دارای انگیزه بالا است . همان گونه که واضح است دستیابی به تعالی در کوتاه مدت میسر نمی شود و سازمان باید برنامه بلند مدت برای کسب تعالی داشته باشد. پژوهش حاضر که هدف اصلی اش ارزیابی عملکرد شعب بانک رفاه کار کردن شهرستان اردبیل بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد از نظر روش، پیمایش و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، با کارمندان و روسای شعبات بانک رفاه کارگر شهرستان اردبیل می باشد که تعداد آن ها 41 نفر است. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود است، به کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از نمونه آماری که به منظور آزمون تسلیحات از پرسش نامه استفاده شده است. این پرسش نامه 50 شمالی بست و هم وزن دارد. مرحله تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و آزمون تک گروهی و از SPSS شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آنست که فرضیه اصلی پژوهش در سطح معنی داری 95% و همچنین فرضیه های بر این تاکید شده است و در پایان با توجه به یافته های پژوهش، نتیجه گیری صورت گرفته و سپس جهت افزایش سطح تعالی شعب بانک رفاه کارگر در استان اردبیل پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، بانک، مدل تعالی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580536/