CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: استان اردبیل)

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: استان اردبیل)
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_011
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه موسی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)

خلاصه مقاله:
امروز ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای است که سازمان ها و مدیران برخوردار می باشد. چون موضوع ارزیابی عملکرد یک از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران در آن اثرگذار بوده اند و این ارزیابی ها شامل اهدافی هستند که بیانگر استراتژی ها و چشم انداز سازمان می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی استان اردبیل) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و برای جمع آوری داده ها از روش توصیفی استنباطی از ابزار پرسش نامه در قالب مقیاس 5 رتبه ای لیکرت استفاده شده است. 10070 نفر کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل مورد سنجش قرار گرفتن. با استفاده از روش آمار ناپارامتریک t استیودنت و تقریبا توزیع نرمال در سطح معنی داری پنج در صد میانگین نمرات پاسخ گویان با مقدار ثابت سه مقایسه شد و. برای چنین نشان می دهد سطح خدمات بالاست. اما از لحاظ توجه به مشتری امتیاز مناسب را به دست نیامده است و لازم است در به کارگیری پیشنهادات ایثارگران، مشارکت خانواده ها و سایر اداره ها در برنامه های فرهنگی، پرداخت کمک نقدی، اطلاع رسانی به ایثارگران تجدید نظر صورت گیرد. پایین ترین امتیاز این بنیاد مربوط به زمینه رشد و یادگیری است. در این بنیاد منابع انسانی (کارکنان)، ساختمان ها و تجهیزات و امکانات اداری با وظایف از قبل تعریف شده تناسب ندارد. این سازمان فاقد برنامه مدون سازمان از قبل تعیین شده است و عدم توازن در بهبود راهبردهای این بنیاد کاملا مشهود است.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارت امتیازی متوازن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580535/