CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی مدیران و چگونگی تاثیرپذیری آنان از زمینه های شناختی ارتباطات سازمانی

عنوان مقاله: اثربخشی مدیران و چگونگی تاثیرپذیری آنان از زمینه های شناختی ارتباطات سازمانی
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_007
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زرین منصف افشار
میر محمد سیدعباس زاده - فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه استاد دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
در این پژوهش میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران با توجه به میزان آگاهی آنان بررسی شده است. برای این منظور تعداد 78 نفر از مدیران و تعداد 300 نفر از دبیران دبیرستان های شهرستان ارومیه به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه های وظایف مدیریت و اثربخشی مدیران در مورد آنان اجرا گردیده است. روش تحقیق توصیفی و استنباطی بود و داده های تحقیق با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و آزمون T و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده نشان داده که بین میزان آگاهی مدیران از ارتباطات سازمانی و میزان اثربخشی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد و بینی میزان آگاهی مدیران از ارتباطات سازمانی و آخرین مدرک تحصیلی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
آگاهی مدیران، ارتباطات سازمانی، اثربخشی، مدرک تحصیلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580531/