CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر یک دوره تمرینات ترکیبی (مقاومتی و تعادلی) بر تعادل دانش آموزان کم توان ذهنی

عنوان مقاله: اثر یک دوره تمرینات ترکیبی (مقاومتی و تعادلی) بر تعادل دانش آموزان کم توان ذهنی
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_003
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

ادریس باوردی - دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
فرزاد چوکلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه آزاد واحد کرج
افروز فرهنگ فلاح - دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی دانشگاه آزاد واحد کرج
هادی مهر علی تبار - دانشجوی کارشناسی ارشد رشد حرکتی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل دانش آموزان گفتن کم توان ذهنی آموزش پذیر بودن بود روش مطالعه نیمه تجربی و تعداد 20 نفر از دانش آموزان دختر و 7013 ساله مدرسه استثنایی شهرستان بابل به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و بر اساس بهره هوشی به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره کنترل و تجربی قرار گرفتند. جهت اندازه گیری تعادل ایستا و پویا، قبل و پس از تمرین از آزمون اصلاح شده لک لک و آزمون استاندارد ( تی.جی.یو.جی) استفاده شد. گروه تجربی به مدت هشت 70 و هفت رییس جلسه 45 دقیقه تمرین مقاومتی و تعادلی را انجام دادند. گروه کنترل به فعالیت های روزانه خود مشغول بود و. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات و برای تعیین اختلاف بین پیش آموزان و پس آزمون بین در درون گروهی به ترتیب از t مستقل و وابسته در سطح معنی 0/05> p استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات مقاومتی و تا حدودی می تواند موجب بهبود تعادل افراد کم توان ذهنی شود. پیشنهاد می شود مربیان، والدین و مسیولین مراکز و مدارس استثنایی از تمرینات منتخب در برنامه توان بخشی کودکان کم توان ذهنی استفاده نمایند.

کلمات کلیدی:
تعادل، تمرینات تعادلی، تمرینات مقاومتی، کم توان ذهنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580527/