CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی آموزشی با استفاده از LISREL (مطالعه موردی مدارس استان خراسان جنوبی)

عنوان مقاله: اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی آموزشی با استفاده از LISREL (مطالعه موردی مدارس استان خراسان جنوبی)
شناسه (COI) مقاله: SECM01_311
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن رضا بهروزی - کارشناس ارشدمهندسی ومدیریت ساخت
ایمان منصوری - استادیاردانشکده فنی، دانشگاه صنعتی بیرجند

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی علل تاخیرات واولویت بندی آنها در پروژه های عمرانی آموزشی کشور میباشد که به صورت موردی و نمونه ای ازطرح ها وپروژه های نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی استفاده شده است. ازآنجا که از معضلات مهم در ساخت و ساز کشور تاخیر میباشدو عوامل زیادی از جمله علل اقتصادی در این موضوع دخیل اند لذا اجرای این پژوهش به روش پیمایش و با پرسشنامه و مصاحبه در نمونه ای از30 نفر از متخصصین پروژه های آموزشی هم در حوزه کارفرما و هم در حوزه پیمانکاران انجام شده است. در این پژوهش 6 فاکتور یا عاملاصلی تاخیر شامل عوامل مرتبط با کارفرما (45 زیرمولفه)، عوامل مرتبط با پیمانمار (39 زیرمولفه)، عوامل طبیعی و خارجی (12 زیرمولفه)،عوامل مالی (6 زیرمولفه)، عوامل مرتبط با مواد ومصالح ساختمانی و تجهیزات (13 زیرمولفه) و عوامل مرتبط با مسایل خاص پروژه(16 زیرمولفه) شناسایی و جهت رتبه بندی احصاء شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند از 6 عامل اصلی بیان شده مسایل مرتبط با حوزه کارفرما (زیر مولفه تاخیر در پرداخت های مالی و پرداختهزینه کارهای تکمیل شده به پیمانکار و مشاور) و در حوزه مالی (ناکافی بودن تخصیص اعتبارات در طول اجرای پروژه) و در حوزه پیمانکار(سوء مدیریت و نامناسب بودن نوع رهبری وکنترل مدیر ساخت و ساز توسط پیمانکار) از مهمترین عوامل بروز تاخیر در پروژه های آموزشیمی باشند.در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار spss در تعیین پایایی وروایی تحقیق ونرم افزار LISREL جهت محاسبه میزان بار عاملی و تخمینمدل در حالت استاندارد و بررسی آماره t-value و شاخص های برای زندگی مدل استفاده شده است. و در نهایت اولویت بندی عامل های اصلیبا همدیگر و زیر مولفه های هر کدام از عوامل اصلی به صورت مجزا محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی:
اولویت بندی، تاخیرات، Lisrel ، مدارس خراسان جنوبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580518/