CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی کاربردی علل و عوامل تاخیر در پروژه آب شرب شهر زاهدان و ارایه راهکار

عنوان مقاله: بررسی کاربردی علل و عوامل تاخیر در پروژه آب شرب شهر زاهدان و ارایه راهکار
شناسه (COI) مقاله: SECM01_263
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی کاوه - دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت ساخت ،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه آزاد کرمان
علی خسروی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،دانشکده فنی ومهندسی،دانشگاه آزاد کرمان
مهدی مومنی رق آبادی - استادیارومدیرگروه مهندسی ومدیریت ساخت،دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد کرمان

خلاصه مقاله:
در دنیای کنونی اکثر کشورها با توجه به رشد صعودی جمعیتشان و توسعه همه جانبه مسایل اجتماعی در جهت رشد سریع و بی رویه انرژی پیشمی روند و کشور عزیز ما از جمله این کشورهاست. در کشور ما حجم بزرگی از منابع صرف کارهای عمرانی و آبادانی می شود و همواره این بحثمطرح است، آیا منابع درست و بجا و به موقع مصرف می شوند یا خیر یکی از متداول ترین مشکلات در انجام پروژه های بزرگ عدم اتمام به موقعپروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنیو اقتصادی خود را از دست خواهند داد. شهر زاهدان بعنوان یک مرکز استان وبزرگترین مرکز جمعیتی جنوب شرق کشور با جمعیت حدود شش صدهزار نفر بدلیل فقر سفره های آبی ورشدجمعیت با کمبود شدید آب مواجه است. پروژه توزیع آب شهر زاهدان از سال 1380 آغاز گردیده ومی بایستتا سال 1385 به پایان برسد. در حال حاضر این پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته وتعداد زیادی از شهروندان ازاین امکان محروم هستندوتنش های اجتماعی فراوانی را باعث شده است. در این تحقیق به بررسی عوامل تاخیر پروژه آب شرب شهر زاهدانازچهارمنظرکارفرما، پیمانکار، مشاوروعامل محیطی پرداخته شده است. علل تاخیر بصورت مصاحبه با عوامل ذیمدخل جستجو گردید و در ادامه تلاش شده است راهکارهایی که به بهبودشرایط کمک می کند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر ماهیت تحقیق نیز به دلیل بررسی عواملتاثیر گذار بر تاخیر پروژه های عمرانی از نوع تحقیقات پس از وقوع به شمارمی آید.

کلمات کلیدی:
تاخیرمجاز، تاخیرغیر مجاز، اعتبارات عمرانی، سازمان های حفار،کمیسیون حفاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580470/