CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اصلاح شاخص خسارت پاول مبتنی بر انرژی مستهلک شده به روش تحلیل چرخه ای و استاتیکی غیر خطی

عنوان مقاله: اصلاح شاخص خسارت پاول مبتنی بر انرژی مستهلک شده به روش تحلیل چرخه ای و استاتیکی غیر خطی
شناسه (COI) مقاله: SECM01_257
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا قربانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی تسنیمی - استاد گروه مهندسی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
در اثر اعمال زلزله به یک سازه ممکن است سازه با توجه به شدت آن سالم بماند، آسیب ببیند و یا به طوری کلی تخریب شود. برای رسیدن به درکصحیحی از میزان آسیب وارده شده به سازه شاخص های خسارت بسیاری توسط محققان ارایه شده است. معمولا شاخص خسارت با عددی بین صفرو یک نشان داده می شود که عدد صفر بیانگر سازه آسیب ندیده و عدد یک بیانگر سازه تخریب شده است. هر یک از این شاخصهای خسارت معیارهای مختلفی مانند تغییر مکان، سختی، تغییرات زمان تناوب و یا انرژی مستهلک شده در هر چرخه بارگذاری را برای ارزیابی خسارت وارد به سازهدر بردارند. شاخص خسارت پارک-آنگ یکی از این شاخص هاست که در سالهای گذشته به علت دقت در ارزیابی خسارت، بیشتر توسط محققینمورد استفاده قرارگرفته است. محاسبه شاخص خسارت پارک-آنگ نسبت به شاخصهای خسارت دیگر دارای حجم محاسبات بیشتری است. از طرفیشاخص خسارت پیشنهادی توسط پاول-الله آبادی با اینکه دارای حجم محاسبات کمتری است ولی در امر ارزیابی خسارت از دقت کافی برخوردارنیست. برای در اختیار داشتن شاخص خسارتی که هم حجم محاسبات را کمتر کند و هم دارای دقت کافی باشد، ترم انرژی مستهلک شده به شاخصخسارت پاول-الله آبادی افزوده شد و سه قاب بتن مسلح با دهانه و تعداد طبقات متفاوت که بر اساس استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم و ACI 318-14 تحلیل و طراحی شده اند، تحت بارگذاری چرخه ای مورد ارزیابی هردو شاخص خسارت قرار گرفتند، به نحوی که نتایج حاصل از ارزیابیخسارت دراستفاده از هردو شاخص یکی باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که شاخص خسارت اصلاح شده می تواند با دقتی برابر با شاخص خسارتپارک-آنگ و کاهش زمان ارزیابی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
شاخص خسارت، قاب خمشی بتن مسلح، تحلیل شبه استاتیکی، تحلیل بارافزون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580464/