CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی احتمالاتی انهدام قاب های خمشی فولادی تحت اثر زلزله های نزدیک گسل

عنوان مقاله: ارزیابی احتمالاتی انهدام قاب های خمشی فولادی تحت اثر زلزله های نزدیک گسل
شناسه (COI) مقاله: SECM01_242
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیداحمد مبینی پور - دانشجوی دکتری، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی - دانشیار سازه، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
در حوزه نزدیک گسل، اثرات جهت پذیری پیشرونده باعث ایجاد نگاشته ای پالسی شکل پریود بلند با مدت زمان موثر کوتاه و دامنه بزرگدر تاریخچه زمانی سرعت حرکت زمین می شود. وجود پالس های سرعت درنگاشته ای حوزه نزدیک گسل که ناشی از اثرات جهت پذیریپیشرونده می باشد، باعث می شود تا قسمت بزرگی از انرژی زلزله در یک یا دو پالس به طور ناگهانی به سازه وارد بشود که این مسیله میتواند باعث انهدام سازه ها شود. با توجه به عدم ارایه ضوابط ویژه در آیین نامه های بارگذاری وطراحی برای در نظر گیری اثرات چنینرکوردهایی، لزوم ارزیابی عملکرد سازه ها تحت اثر زلزله های نزدیک گسل ضروری است. در این تحقیق با استفاده از روش های احتمالاتیمنطبق بر دستوالعمل های FEMA_P695 و در چارچوب تحلیل دینامیکی افزایشی غیر خطی (IDA) ارزیابی انهدام یک قاب خمشیفولادی ده طبقه انجام گرفته است. در این راستا ابتدا مودهای شکست سازه با استفاده از بررسی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در تحلیلاستاتیکی غیر خطی (پوش اور) شناسایی وسپس با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (IDA) و با در نظر گیری عدم قطعیت های تحریکلرزه ای، احتمال فروریزش سازه تعیین گردیده است.هدف مهم این تحقیق، ارزیابی این مسیله است که آیا طراحی قاب های خمشی فولادی براساس طیف شتاب ریسک هدف، سطح ریسکفروریزش مورد نظر در طراحی را با احتمال 1 درصد انهدام در 50 سال برای منطقه ای با خطر نسبی خیلی بالا وتحت رکوردهای حوزهنزدیک گسل، برآورده می سازد یا خیر از نتایج این تحقیق می توان به محاسبه میانگین سالیانه نرخ انهدام قاب خمشی مورد نظر تحت اثر زلزله های نزدیک گسل و شناختاحتمالاتی رفتار غیر خطی سازه اشاره نمود.

کلمات کلیدی:
مکانیزم های شکست، عدم قطعیت های شناختی، ارزیابی سطح فروریزش، میانگین سالیانه نرخ فروریزش، ظرفیت انهدام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580449/