CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن به روش لاگرانژی تحت تحریک غیریکنواخت زلزله

عنوان مقاله: تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن به روش لاگرانژی تحت تحریک غیریکنواخت زلزله
شناسه (COI) مقاله: SECM01_213
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

تهمینه عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهرام نوایی نیا - دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی - استادیار، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی طبری

خلاصه مقاله:
بررسی تحریک غیریکنواخت به صورت تابعی از زمان و مکان، یکی از مسایل مهمی است که در تحلیل سازه های با دهانه زیاد نظیر پل ها وسازه های طویل نظیر سدها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. صرف نظر کردن از این مساله ممکن است دقت تحلیل را با تردیدهایی همراهسازد. اهداف اصلی تحقیق حاضر، محاسبه تاریخچه زمانی پاسخ ها تحت تحریک غیریکنواخت، با روش عددی اجزای محدود و مقایسه نظیرآنها تحت تحریک یکنواخت، در موقعیت مرکز سطحی زلزله در پنجه سد میباشد. بدین منظور پاسخ سد بتنی وزنی پاین فلت در حالت دوبعدی با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن به روش لاگرانژی- لاگرانژی و با اعمال شرایط مرزی مخزن، در اثر تحریک یکنواخت و غیریکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. در مدلسازی تحریک غیریکنواخت هر دو عامل زمان و مکان درنظرگرفته شده است، به طوری کهعامل زمانی به صورت تاخیر زمانی رسیدن مولفه افقی S69E زلزله تفت با سرعت موج برشی مشخص به تکیه گاه های سد مدلسازی شدهاست. عامل مکانی ناشی از کاهش پیوستگی امواج لرزه ای با تابع انسجام هریچندران و وانمارک مدلسازی شده و با در نظرگیری مرکز سطحیزلزله در پنجه سد مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد برای سد پاین فلت تحت تحریک غیریکنواخت مولفه افقی S69E ، سببتغییر در الگوی توزیع پاسخها شده به گونه ای که مقدار حداکثر فشار هیدرودینامیک در حالت تحریک غیریکنواخت از یکنواخت بیشتر می گردد.

کلمات کلیدی:
تحریک غیریکنواخت، اندرکنش سد و مخزن، روش لاگرانژی، سدهای بتنی وزنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580420/