CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی آسیب در تیربتنی با استفاده از روش بروزرسانی اجزاء محدود بر اساس فرکانس طبیعی و شکل حالت

عنوان مقاله: شناسایی آسیب در تیربتنی با استفاده از روش بروزرسانی اجزاء محدود بر اساس فرکانس طبیعی و شکل حالت
شناسه (COI) مقاله: SECM01_211
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالحسین بغلانی - دانشیار ،دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شیراز
مینا ابراهیمی توانی - دانشجوی کارشناسی ارشدزلزله، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شیراز
فهیمه دهقان - دانشجوی کارشناسی ارشدزلزله، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شیراز

خلاصه مقاله:
شناسایی آسیب در یک سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. با کشف زودهنگام آسیب در سازه میتوان از خرابی فاجعه بار سازه، به هنگام رسیدن خسارتبه حالت بحرانی جلوگیری کرد. روش بروزرسانی عناصر محدود با تعیین پارامترهای ناشناخته، آسیب در سازه را شناسایی می کند. پارامترهای ناشناختهممکن است مدول الاستیسیته و یا چگالی بتن باشد که در اثر وجود آسیب در سازه تغییر کردهاند. درروش بروزرسانی اجزاء محدود، پارامترهای ناشناختهطوری بروزرسانی میشوند که تفاوت بین داده های دینامیکی تجربی و داده های دینامیکی عددی به حداقل برسد . انتخاب یک تابع هدف، پارامترهای بروزرسانی و استفاده از الگوریتم های قوی بهینه سازی سه مرحله مهم در بروزرسانی اجزاء محدود است. در این مقاله شناسایی آسیب در دو تیر بتنی با شرایط تکیه گاهی متفاوت با روش بروزرسانی اجزاء محدود انجام شده است. کاهش در مدول الاستیسیته ی سازه به عنوان آسیب درنظرگرفته شده است. از روش بهینه سازی ازدحام ذرات PSO جهت یافتن پاسخ مطلوب استفادهشده است. تابع هدف بر اساس فرکانس و شکل مودی تعریف شده است.

کلمات کلیدی:
شناسایی آسیب، به روزرسانی اجزاء محدود، پارامترهای ناشناخته، تیر بتنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580418/