CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رتبه بندی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کنندگان مناسب مصالح ساختمانی شرکت های پیمانکاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

عنوان مقاله: رتبه بندی معیارهای کلیدی در انتخاب تامین کنندگان مناسب مصالح ساختمانی شرکت های پیمانکاری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
شناسه ملی مقاله: SECM01_179
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی ناصر خیل - دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا لرک - استادیار،گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عبدالرسول تلوری - دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
فرایند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و دریک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تامین مناسب است. تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده نقشقابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک شرکت ها دارد و بسیاری از شرکت های باتجربه بر این باورند که انتخاب تامین کننده، مهم ترین فعالیتیک سازمان به شمار می آید. توجه تصمیم گیرندگان به فرآیند انتخاب تامین کننده در حال رشد است زیرا تامین کنندگان قابل اعتماد و مناسبموجبات کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت را فراهم می آورند.در این مقاله ابتدا به شناسایی معیارهای انتخاب تامین کنندگان مصالح شرکتهای پیمانکاری پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک دلفی و از طریقتوزیع پرسشنامه میان مدیران تدارکات و کارشناسان شرکتهای پیمانکاری ساختمانی معیارهای کلیدی انتخاب میگردند و با استفاده از روش تحلیلسلسله مراتبی، میزان اهمیت (اولویت) و وزن هریک از معیارها مشخص می گردد.

کلمات کلیدی:
تامین کنندگان، شرکتهای پیمانکاری، تکنیک دلفی، تحلیل سلسله مراتبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580386/