CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر اعضای پیش ساخته CMDB بر روی بهبود رفتار مهاربندهای همگرای ویژه به شکل قطری

عنوان مقاله: بررسی تاثیر اعضای پیش ساخته CMDB بر روی بهبود رفتار مهاربندهای همگرای ویژه به شکل قطری
شناسه (COI) مقاله: SECM01_116
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید رفیع زاده - گروه عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
عبدالرحیم جلالی - استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
طبق توضیح مبحث دهم مقرارت ملی ساختمان ایران، قاب مهاربندی شده همگرای ویژه SCBF به قاب هایی گفته می شود کهآنها از مهاربندها انتظار می رود تحت اثر بارجانبی زلزله طرح، تغییر شکل های فرا ارتجاعی قابل ملاحظه ای تحمل کنند و در آنهاکاهش مقاومت چندانی رخ ندهد. با توجه به این توضیحات میتوان درک کرد که عضو قطری مهاربندی در این سیستم ها در جذبو اتلاف انرژی زلزله نقش مهمی را ایفا می کند و متقابلا خطراتی از قبیل کمانش و شکست در نقاط بحرانی آن که وسط و دو انتهاعضو قطری میباشد، مهاربند را تهدید خواهد نمود. اعضای فولادی پیش ساخته از گذشته تا کنون به عنوان یک عامل شکل پذیر و یافیوز در سازه های متعدد به کار گرفته شده اند. سیستم CMDB یکی از انواع این سیستم ها می باشد که از به کارگذاشتن اعضای فولادی پیش ساخته در دو انتها و وسط مهاربندهای همگرای ویژه، به منظور تولید سیستمی کارا از نظر مقاومت ، سختی و ظرفیتتغییرشکل می باشد که اخیرا به صورت سازهای طراحی و ارایه شده است. در این مطالعه به تعیین ضریب رفتار ، ضریب شکل پذیریو ضریب اضافه مقاومت سیستم مهاربندی CMDB و SCBF و به بررسی و مقایسه نتایج آن پرداخته شده است. برای این منظور از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده است و مطالعه روی قاب های 3، 6 و 9 طبقه با پیکر بندی قطری با استفاده از نرم افزر Open Sees انجام گردیده است. نتایج نشان دهنده بهبود رفتار لرزه ای سازه های مهاربندی شده با سیستم مهاربندی CMDB نسبت به سازه های مهاربندی شده با سیستم SCBF بوده و همچنین وجود اختلاف قابل توجه پارامترهای لرزهای بین این دو سیستم، تحت نتایج تحلیل ها می باشد.

کلمات کلیدی:
سیسیتم مهاربندی با اعضای پیش ساخته قطری CMDB، سیستم مهاربندی قطری SCBF، تحلیل استاتیکی غیرخطی، شکل پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580323/