CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

انتخاب مجموعه مناسب حرکات شدید زمین برای استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی (مطالعه موردی شهر بجنورد)

عنوان مقاله: انتخاب مجموعه مناسب حرکات شدید زمین برای استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی (مطالعه موردی شهر بجنورد)
شناسه (COI) مقاله: SECM01_038
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسرین نعمانی - دانشجوی کارشناسی ارشدسازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد
علی اکبر یحیی آبادی - استادیارگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد

خلاصه مقاله:
یک هدف مشترک در بیشتر مطالعات آنالیزهای دینامیکی سازه ها، انتخاب رکوردهای مناسب زلزله با روش های آماری معنی دار، برای پیش بینیعملکرد سازه ای است. از آنجا که ماهیت زلزله های آینده مشخص نیست، انتخاب مجموعه ای مناسب از حرکات زمین که با ویژگی های زمینشناسی و ژیوتکنیکی یک ساختگاه خاص مطابقت داشته و بتوان از آنها در طراحی لرزه ای سازه ها استفاده کرد، امری بدیهی است. هدف اولیه یاین مطالعه معرفی روشی برای انتخاب مجموعه های استاندارد شده از حرکات زمین است که مورد استفاده ی مهندسان زلزله قرار می گیرد. سیستمهای مورد بررسی ممکن است در بازه ای از پریودها به تحریک حساس باشند، و بعضی از ساختگاه های مورد بررسی ممکن است پتانسیل تجربه یحرکات پالس گونه ی حوزه ی نزدیک را داشته باشند، به همین دلیل بسیاری از روش هایی که در کارهای قبلی برای انتخاب حرکات زمین ارایهشده اند در اینجا قابل استفاده نمی باشند. روشی که در اینجا ارایه شده است به کاربران این اجازه را می دهد که مجموعه ای از حرکات زمین را کهطیف پاسخ آنها با میانگین و انحراف معیار طیف پاسخ هدف تطبیق دارد انتخاب کنند. این مطالعه با استفاده از 30 طیف پاسخ که بر اساس توزیعنرمال و طیف خطر شهر بجنورد شبیه سازی شده اند، انجام شده است. نتایج نهایی یک مجموعه ی 30 تایی و یک مجموعه ی 7 تایی از شتابنگاشت های زلزله بر اساس زلزله های پیشین را برای شهر بجنورد و برای ساختگاه خاک های نوع 1 و 2 و 3 پیشنهاد می دهد.

کلمات کلیدی:
انتخاب حرکت زمین، تحلیل تاریخچه زمانی، انحراف معیار، میانگین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580245/