CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی جایگاه مدیریت راهاندازی و فرآیندهای اختتامی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه های طراحی و ساخت

عنوان مقاله: بررسی جایگاه مدیریت راهاندازی و فرآیندهای اختتامی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه های طراحی و ساخت
شناسه (COI) مقاله: SECM01_021
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهسا صادقی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس تحقیقات توسعه کسب و کار، شرکت راهاندازی و بهره برداری صنایع نفت، OICO
احد نظری - عضو هیات علمی و دانشیار، رشته مدیریت پروژه و ساخت ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
مهیار جاویدروزی - عضو هیات علمی و استادیار، رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
امید خواجوی - آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
یکی از موارد حایز اهمیت در اغلب پروژههای طراحی و ساخت، جاریسازی تفکر راه اندازی در طول پروژه و تمرکز بر مراحل اختتام وتکمیلی آن میباشد. اتمام موفقیتآمیز پروژههای طراحی و ساخت مطابق با زمان، هزینه و کیفیت از پیش تعیین شده، از جمله مهمتریناهداف و انتظارات کارفرمایان میباشد تا پروژهی اختتام یافته با کمترین چالش های احتمالی راهاندازی شده و به بهرهبردار تحویل گردد. از اینرو، ضروری بنظر میرسد جاریسازی فرآیندهای مدیریت راهاندازی و توجه به اختتام پروژه ها از نقطه آغازین چرخه عمر پروژه، بمنزله یکی ازالزامات اصلی پروژه بوده که زمینه تحقق فاکتورهای حیاتی موفقیت پروژه را فراهم می سازد.اما نکته حایز اهمیت این است که، راهاندازی تنها و فقط یک فاز بعد از مراحل اجراء و ساخت نمی باشد، بلکه راه اندازی فرآیندی استیکپارچه که پروژه را از فاز آغازین به سوی مراحل اختتام و تکمیلی سوق میدهد و با هدف یکپارچگی کلیه اجزای پروژه، می تواند نقش موثریرا در تضمین محصول نهایی مطابق با اصول و مشخصات عملکردی و بر اساس کیفیت مورد انتظار کارفرما ایفاء نماید که در صورت قصور وضعف مدیریتی ممکن است این مرحله از پروژه های دوعاملی (در قالب CEPC و طراحی و ساخت DB) نیمه تمام رها گردد. هدف اصلیدر تدوین این پژوهش، بررسی جایگاه توامان مدیریت راه اندازی و فرآیندهای اختتامی و مروری بر عوامل حیاتی موفقیت مدیریت راه-اندازی و عملیات Start up می باشد. در همین راستا با مقایسه تطبیقی و استخراج همپوشانی این دو محور، میتوان اذعان نمود که با وجودآنکه هر دو محور از ماهیت مستقل برخوردارند اما در سنگ نشانه های مهم چرخه عمر پروژه بر هم تاثیرگذار و تاثیرپذیرند. از این رو،همراستایی و یکپارچگی مدیریت راه اندازی بعنوان جزء لاینفک فعالیت های اجرایی پروژه با فرآیندهای اختتامی از مدیریت پروژه نقش موثریرا تکمیل بدون چالش و موفقیت آمیز پروژه ها رقم میزند.

کلمات کلیدی:
پروژه های طراحی و ساخت، تفکر راه اندازی، بهره بردار، چرخه عمر پروژه، یکپارچگی، فاکتورهای موفقیت پروژه، اختتام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580228/