CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش زنان در کاهش آسیبهای اجتماعی فرزندان در جوامع مدرن امروزی( مطالعه موردی: اینترنت)

عنوان مقاله: نقش زنان در کاهش آسیبهای اجتماعی فرزندان در جوامع مدرن امروزی( مطالعه موردی: اینترنت)
شناسه (COI) مقاله: PAYESH01_024
منتشر شده در همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه حیدری سورشجانی - کارشناس بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ
علی سلجوقی - کارشناس مدارس و جوانان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ

خلاصه مقاله:
بررسیهای مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکارانه و انحرافی دارد، بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب ومحیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. مادران نسبت به پدر نقش مهمتری را بر عهده دارند. نقش مادری، مهارتی است همراه با مبانی دقیق که در وجود زن نهاده شده که غفلت و اشتباه در آن موجب فساد و تباهی جامعه و مراقبت از آن، جامعهای خیرخواه و متکامل پدید میآورد. در این پژوهش به دنبال آنیم که آیا نقش مادر بر روی آسیبهای اجتماعی فرزندان( با توجه به وجود اینترنت در جوامع امروزی) تاثیرگذار است پژوهش حاضر مطالعه-ای مروری است که اطلاعات آن از روش کتابخانه-ای از طریق بررسی تعداد بسیار زیاد مقاله، اینترنت و کتابهای مرتبط جمعآوری گردیده است. یافته-ها حاکی از آن است که بیشتر افرادی که وابسته به اینترنت و شبکههای مجازی هستند، از خانواده-هایی دلسوز بهره-مند نبودهاند. مادران کمتر به مسایل تربیتی توجه داشته-اند و فرزند کمبود محبت خود را در فضای مجازی جستجو نموده است. بنابراین با توجه به نتایج بهدست امده لازم است مادران در تربیت فرزندان خود کوشا باشند و از ابزار قدرتمند محبت استفاده لازم را برای جذب فرزندان به آغوش گرم خانواده نمایند.

کلمات کلیدی:
زن، جرایم اجتماعی، جوانان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580206/