CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی علل وعوامل وراهکارهای کنترل بزه نزاع دسته جمعی وجنایات وجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در شهرستان فارسان

عنوان مقاله: بررسی علل وعوامل وراهکارهای کنترل بزه نزاع دسته جمعی وجنایات وجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در شهرستان فارسان
شناسه (COI) مقاله: PAYESH01_023
منتشر شده در همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایمان اله بخشیان - مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی علل وعوامل وراهکارهای کنترل بزه نزاع دسته جمعی وجنایات وجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در شهرستان فارسان می پردازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی ،پیشگیریازوقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه قرارداده است . به رغم پیشبینی این اصل مهم درقانون اساسی و باوجود تصویب سایرقوانین عادی ،آییننامههاوبخشنامههادرخصوص پیشگیری از وقوع جرم ، در عملمشاهده میشود که با گذشت سه دهه از تصویب این اصل ، مفهوم دقیق پیشگیری ، مبانی نظری حاکم برآن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد .با توجه به سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکهآیا خصوصیا ت قومی و قبیله ای و فرهنگ و نوع معیشت مردم تاثیری در ارتکاب جرم داشته است آیا میزان و نوع مجازات در ارتکاب مجدد و یا بیم تجری تاثیر گذار بوده است و فرضیه تحقیق مبنی بر اینکهتعیین مجازات از سوی محاکم تاثیری در کاهش نزاع نداشته است. نوع معیشت و خصوصیات قومی هیچ تاثیری در علت نزاع ندارد .از آنجا که یکی از جرایم که به طور شایع در شهرستان فارسان انجام می گیرد نزاع دسته جمعی است و بخش عظیمی از پرونده های مطروحه در دادگستری را در بر گرفته، نگارنده بدین سمت سوق یافت تا در خصوص علل آن تحقیق و بررسی نماید، و راه حل هایی را در جهت کاهش آن ارایه نماید .با بررسی های انجام گرفته در می یابیم که علت عمده پدیده منازعه نوع زندگی به صورت قومی و قبیله ای می باشد و فرهنگی که از ابتدا به صورت غلط و نادرست در میان افراد نهادینه شده وعلت عمده آن بیشتر به خاطر بن بست بودن منطقه است، چرا که راه ارتباطی مناسب به سایر استان های هم جوار نداشته و مکانی کم تردد است که فرهنگ و جامعه به صورت دست نخورده و با همان فرهنگ قدیم خود باقی مانده استلذاموجبات وقوع و تشدید نزاع دسته جمعی را فراهم می نماید. در راه حل های ارایه شده نیز پیشنهاد شده ، از مواردی که تا حد زیاد تاثیر در کاهش این جرم دارد ، فرهنگ سازی و حتی استفاده از فناوری الکترونیکی روز و موارد دیگر می باشدکه می بایست مورد توجه قرار بگیرد.جامعه مورد بررسی شهرستان فارسان می باشد که به تعداد 100 نفر پرسش نامه ای توزیع شده که با توجه به مراجعه به محاکم و زندان سعی شد از افرادی که در منازعه شرکت داشته اند انتخاب و یا حداقل جزء کسانی باشند که مشاهده گر نزاعی بوده اند.و هم چنین تدوین سوالات پرسش نامه بر اساس اطلاعات کسب شده از پرونده های دادگستری می باشد که نقاط قوت و ضعف پرونده ها و ابهامات موجود را به عنوان سوال طرح شده را به طور کلی رساله حاضرشامل کلیات تحقیق بیان مسیله ، اهداف، سوال ها ، فرضیه ها و ... پرداخته شده ، مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در روش اجرای تحقیق بحث می شود و تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها) که موضوع اصلی رساله است و نتیجهگیری وپیشنهادات و همچنین فهرست کلی منابع و ضمایم موضوع حسن خاتم این تحقیق بوده است .

کلمات کلیدی:
نزاع - پیشگیری -مجازات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580205/