CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بی خوابی سازمانی مفهومی نو در مدیریت

عنوان مقاله: بی خوابی سازمانی مفهومی نو در مدیریت
شناسه (COI) مقاله: FINMGT05_041
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

آسیه کلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
حمید عرفانیان خان زاده - عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
مسعود طاهری لاری - عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
سازمانهای امروزی در محیطی پر ابهام، پویا و متحول کار می کنند. کثرت تغییراتی که سازمانها و افراد با آن روبه رو هستند، از چنان فشار ونیرویی برخوردار است که همچون سیلی خروشان هر نوع مقاومتی را در هم شکسته و همه را با خود به جلو می برد. سازمان هایی که نتوانند ازخود در برابر این فشار محافظت نموده و تحت تاثیر این سیل خروشان قرار گیرند دچار بیخوابی هستند خواب سازمانی 1 ، بیان گر این معنا ومفهوم است که ارتباطات سازمانی 2 به روشی خودارجاعی 3 بر شیوهها و رسم و رسوم پیشینی و آتی خود تمرکز نمایند و نه بر محرکهای محیطی آنی و لحظهای. نتیجتا، این مفهوم عبارت است از کنار کشیدن از محیط که میتواند بمنزلهی پیش شرطی حایز اهمیت برای خود ارجاعیتخدمترسانی نماید. بیخوابی سازمانی 4 توصیفگر ناتوانی برخی سازمان ها در بخواب رفتن )در بیانی استعاری( است و به معنای سرباز زدن ودست کشیدن از شرایط جاری محیطی بر مبنایی قاعدهمند و دورهای است. استعارهی بیخوابی، توضیحی جایگزین در ارتباط با کمبودها و نقایصموجود در آگاهی، یادگیری و حافظهی سازمانی ارایه میدهد که میتوانند تحت شرایط عدم استراحت دایمی در سطح سازمانی به وجود آیند بیخوابی سازمانی توصیفگر ناتوانی برخی سازمانها در بخواب رفتن )در بیانی استعاری( است و بمعنای سرباز زدن و دست کشیدن از شرایط جاری محیطی بر مبنایی قاعدهمند و دورهای میباشد

کلمات کلیدی:
سازمان ، بی خوابی ، بی خوابی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/577031/