بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهره وری نیروی انسانی در شهرداری شهرستان قایم شهر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 441

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCONFKHA01_101

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر انگیزش بر بهره وری نیروی انسانیدر شهرداری قایمشهر با طرح این سوال اصلی که تا چه میزان مولفه-های انگیزش بر بهره وری نیروی انسانی موثر می باشند انجام شده ودر ادامه پنج سوال فرعی مطرح که در آن رابطه میان عوامل نیازهایفیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی در بحثانگیزش و بهرهوری نیروی انسانی در شهرداری قایم شهر مورد بررسیقرار گرفت و در این راستا از پرسشنامه ای 30 سوالی با آلفای کرونباخ88 % استفاده گردید. همچنین از اسناد و مدارک ارزیابی عملکردسازمان جهت سنجش و تعیین میزان بهره وری فردی کارکنان ومدیران با استفاده از شاخص های تعیین شده در فاصله سالهای1392 تا 1394 استفاده گردید. این پژوهش از نوع کاربردی با روشتوصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شاملکارمندان و مدیران شهرداری قایم شهر به تعداد 53 نفر بود کهپرسشنامه تکمیل شده کلیه این افراد جهت تجزیه و تحلیل هااستفاده گردید. همچنین با استفاده از نرم افزار EXELL و SPSS ابتدا از نظر جامعه شناختی و توصیفی و سپس به کمک ضریبهمبستگی پیرسون رابطه بین متغیرها بررسی شد، نتایج حاصل درمورد سوال اصلی تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل موثربرانگیزش و بهرهوری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد،علاوه بر این میان نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی، احترام وخودشکوفایی با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.نتایج حاصل از سنجش بهره وری نیروی انسانی در شهرداری قایم شهرنیز حاکی از افزایش نسبت بهره وری نیروی انسانی دارد. لذا پیشنهادگردید که برای حفظ وضعیت فوق و افزایش بهره وری به نیازهایافراد توجه گردد.

کلیدواژه ها:

انگیزش ، بهره وری نیروی انسانی ، سلسله مراتب نیازهای مازلو ، شهرداری قایم شهر

نویسندگان

زهرا غفوری

دانشگاه پیام نور مازندران

شیما نوروزی

شهرداری شهرستان قائمشهر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . هنری، حبیب0، رضائیان، علی.، کوزه‌چیان، هاشم، احسانی، محمد.، 1385. ...
 • رحیمی نیک، اعظم، 1374. "تئوری‌های نیاز و انگیزش"، انتشارات دانشگاه ...
 • استادزاده، مریم، 1387. "عوامل موثر بر افزایش یا کاهش بهره‌وری"، ...
 • . ناثلی، محمد علی، 1373. "انگیزش در سازمان‌ها" _ انتشارات ...
 • .هرسی، پاول. ایچ بلانچارد، کنت.، ترجمه: کبیری، قاسم، .1378 "مدیریت ...
 • آبان ماه CIM 2016، 1395 ...
 • [ء). وکیلی، بهمن، 1370. "عوامل موثر بر بهره‌وری بخش دولتی ...
 • . طاهری، شهنام، 1389."بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن _ ...
 • . شیروانی، علی رضا، صمدی، بهمن.، 1377. "مفهوم بهره‌وری و ...
 • . الوانی، سید مهدی، احمدی، پرویز، 1380. "طراحی الگوی جامع ...
 • قاسمی، بهروز، 1375. "بررسی تحلیلی تاثیر انگیزش بر بهبود بهره‌وری ...
 • . موسوی، اح.، 1388. "بهره‌وری نیروی انسانی و شناسایی عوامل ...
 • خاقانی، محمد، 1382. "تاثیر انگیزش بر بهره‌وری سازمان" پایان‌نامه کارشناسی ...
 • آبان ماه CIM 2016، 1395 ...
 • Chandler. C. I.R., S. Chonya, F.Mtei, H. Reyburn, Ch J.M. ...
 • Mc-Nees- Smith, D. (2001). Staff nurse view of their productivity ...
 • Robinson. E.I.(2004).The implication of adequate motivation _ workers' productivity in ...
 • نمایش کامل مراجع