بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEIT-10-3_004

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1395

چکیده مقاله:

استدلال و اثبات در آموزش ریاضیات در همه مقاطع تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و درک و فهم سیاسی بدون تأکید بر استدلال و اثبات تقریباً غیرممکن است. در این مطالعه که به روش توصیفی از نوع زمینه یابی انجام گرفته است، هدف مقاله، بررسی درک و فهم دانشجویان از فرایند اثبات نیاز می باشد. نمونه مورد مطالعه 170 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ریاضی از چهار دانشگاه شهید رجایی، شهید بهشتی، امیرکبیر و علم و صنعت است که نمونه گیری در دسترس محسوب می شود. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسش نامه ای از که طراحی آن براساس تعمیمی از پرسشنامه روی و همکاران انجام گرفته است. در پرسش نامه قضیه ای همراه با اثباتش ارائه گردید و سپس از دانشجویان خواسته شد تا به سؤالاتی در مورد فرایند ساخت اثبات ریاضی، پاسخ دهند. مدلی که به منظور ارزیابی پاسخ دانشجویان به سؤالات پرسش نامه استفاده شده است براساس مدل مژیا راموس و همکاران می باشد که از دو جنبه موضعی و کلی اثبات تشکیل شده است این مدل، هفت سطح مختلف از فهم دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی را بررسی می نماید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که اکثر دانشجویان مورد مطالعه به جنبه های موضعی اثبات دست یافته اند. در واقع آنها توانسته اند رابطه بین مفاهیم و گزاره های موجود در یک اثبات را درک کنند و ارتباط بین چند گزاره خاص را نشان دهند. ولی در صد کمی از آنها ساختار کلی اثبات را درک نموده اند که به نظر می رسد عوامل متعددی از جمله عدم توجه دانشجویان به فرض قضیه، ناتوانی آن ها در ارائه استدلال منطقی و سازماندهی منطقی گزاره های اثبات و از همه مهم تر، دانش ناکافی دانشجویان در برخی موارد می تواند از دلایل این ضعف باشد.

نویسندگان

ابراهیم ریحانی

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسئول)

فاروق فتح الهی

کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی شهرستان اشنویه

فهیمه کلاهدوز

دانشجوی دکترای آموزش ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد