CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر هوشمندی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تاثیر هوشمندی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: AMSCONF04_256
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی همتیان - استادیار و عضو هیأت علمی، گروه مدیریت صنعتی، – واحد سمنان - دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان- ایران
مهسا شاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، – واحد سمنان - دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان- ایران

خلاصه مقاله:
سازمان های امروزی دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است، تنها با تقلید ساده به کار گیرند و موفق نیز باشند؛ بلکه هر یک باید دائماً در جستجوی فرصت هایی تازه باشند که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. طبعاً آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون سازد، پدیده ای جز هوشمندی در تمام سطوح آن نمی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان مدیران، کارشناسان و کارکنان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر انتخاب گردید و در بازه زمانی شش ماهه نخست 1395 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تایید تمامی ابعاد هوشمندی سازمانی به از تاثیر روحیه بر عملکرد مالی بوده است. در انتهای پژوهش حاضر پیشنهاداتی ارائه گردیده است که می تواند در شناسایی هرچه بیشتر مولفه های موثر بر عملکرد مالی و بهبود هوشمندی سازمانی موثر واقع گردد.

کلمات کلیدی:
هوشمندی سازمانی، عملکرد مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/568007/