CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه محدودیت های مالی براساس شاخص WW با سیاست تقسیم سود و بحران مالی در شرکت ها

عنوان مقاله: بررسی رابطه محدودیت های مالی براساس شاخص WW با سیاست تقسیم سود و بحران مالی در شرکت ها
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_011
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی همایون - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس
اعظم شهدوستی - کارشناسارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

خلاصه مقاله:
واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبه رو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یکسرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورتبگیرد؛ اما مسأله اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است.از آن جایی که هدف اصلی شرکت های سهامی کسب سود و به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است، یکی از عوامل موثر براین امرسیاست تقسیم سود شرکت است. بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بودهاست. هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارد؛ بنابراین قرارداشتن شرکت ها در وضعیت محدودیت مالی احتمالاً بر سیاست های تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود. هدف اینبررسی رابطه محدودیت های مالی با سیاست تقسیم سود و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمی باشد. بدین منظور نمونهای متشکل از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایجحاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که با تغییر میزان محدودیت های مالی براساس شاخص WW، سود هر سهم و ریسک بحران مالی شرکت دچار تغییر می شود؛ اما با تغییر میزان محدودیت های مالی براساس شاخص WW، سود تقسیمی هر سهم شرکت دچار تغییر نمی شود.

کلمات کلیدی:
محدودیت های مالی، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، بحران مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/561051/