CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های ایران: رهیافت داده های تابلوئی

عنوان مقاله: بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های ایران: رهیافت داده های تابلوئی
شناسه (COI) مقاله: AUUM02_240
منتشر شده در دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا معصوم زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
مهدی شیرافکن لمسو - دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
یکی از اصول برنامه های توسعه اقتصادی در ایران حرکت از برنامه های بخشی به سمت برنامه های منطقه ای است. با این هدف که تخصیص منابع به هر نقطه براساس استعدادها و ویژگی های آن منطقه باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی همگرایی مناطق شهری است در استان های مختلف ایران است؛ با وجود همگرایی فرض بر این است که مناطق فقیر با نرخ رشد بالاتری نسبت به مناطق دیگر تمایل به هزینه کردن در بلندمدت داشته باشند. در این مطالعه به بررسی همگرایی هزینه های خانوارهای شهری در استان های ایران در بازه زمانی 1391-1377 پرداخته می شود. به این منظور، از داده های تابلوئی استفاده شده و به منظور بررسی همگرایی هزینه ها از نوع همگرایی بتای مطلق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی بتا در هزینه های خانوارهای شهری با ضریب 0/6420805 وجود دارد، ضریب همگرایی به لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار است. لذا؛ با توجه به اینکه همه استان ها از شرایط یکسانی برخوردار نیستند و مجاورت بین استان ها در هزینه استان ها دخیل است؛ دولت بایستی در اجرای سیاست های اقتصادی خود از همگرایی و یا واگرایی بین استان ها اطلاع داشته و در برنامه ریزی و سیاست گذاری خود این مسئله را لحاظ نماید.

کلمات کلیدی:
همگرایی منطقه ای، هزینه خانوارها، ایران، داده های تابلوئی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560943/