CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اولویت بندی جزایر با مناطق مرجانی خلیج فارس (کیش، قشم، هرمز، هنگام و لارک) جهت توسعه اکوتوریسم با روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

عنوان مقاله: اولویت بندی جزایر با مناطق مرجانی خلیج فارس (کیش، قشم، هرمز، هنگام و لارک) جهت توسعه اکوتوریسم با روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
شناسه (COI) مقاله: AUUM02_234
منتشر شده در دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

نگار شمسائی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، بندرعباس، ایران
ماریا محمدی زاده - دانشیار گروه مدیریت محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، بندرعباس، ایران.

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی جزایر دارای مناطق مرجانی (کیش، قشم، لارک، هرمز و هنگام) و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور توسعه اکوتوریسم انجام شد. در گام نخست تحقیق از روش های مصاحبه مستقیم، تنظیم چک لیست، جستجوهای اینترنتی، بهره گیری از تجربیات شخصی افراد و بررسی سوابق و مستندات جهت شناسایی معیارهای مناسب اکوتوریسم استفاده گردید. با توجه به ماهیت معیارهای مختلف و جنبه های کاربردی آنها این معیارها در یک قالب بندی جدید توزیع و تجمیع شد به این ترتیب 2 معیار اصلی و 31 زیر معیار مشخص شد و در نهایت با تطبیق معیارهای انتخاب شده با مطالعات مختلف جهت توسعه اکوتوریسم معیارهای مربوطه ارزیابی گردید. به منظور انتخاب معیارهای شناسایی شده برای توسعه اکوتوریسم از روش دلفی استفاده شد که در نهایت 2 معیار اصلی و 7 زیر معیار انتخاب شدند. در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از طریق نرم افزار Expert choice به مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هم و نسبت به معیارهای انتخابی پرداخته شد. براساس نتایج بدست آمده مشخص شد که جزیره قشم با وزن نسبی 0/475 مناسب ترین گزینه از نظر توسعه اکوتوریسم و گزینه جزیره هنگام با وزن نسبی 0/066 آخرین اولویت از بین پنج گزینه مورد مطالعه را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی:
؛ 1- اولویت بندی 2- جزایر مرجانی 3- اکوتوریسم 4- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) ؛ 5- خلیج فارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560937/