CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت دانش رویکردی نو در سازمان ها و رابطه آن با یادگیری سازمانی

عنوان مقاله: مدیریت دانش رویکردی نو در سازمان ها و رابطه آن با یادگیری سازمانی
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_162
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود قاسمیان - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
معصومعلی سلیمیان - دکتری مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدمهدی احمدی بالادهی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
امید بخشنده - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

خلاصه مقاله:
هدف از مطالعه این تحقیق، بررسی رابطه بین نظام مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان پلیس راهور استان به تعداد 96 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 76 نفر به شکل تصادفی به عنوای نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای که از دو بخش تشکیل شده است. پرسشنامه مدیریت دانش که بر اساس پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چوی (2009) و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف (2000) تنظیم شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ ها برای مدیریت دانش 0.939و یادگیری سازمانی 0.949 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، برای بیان توصیفی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی با نرم افزار SPSS15 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی و ابعاد آن با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفکر سیستمی دارای بالاترین ضریب همبستگی و فرهنگ سازمانی دارای پائین ترین ضریب همبستگی می باشند.

کلمات کلیدی:
یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، منابع انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560646/