CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 31

عنوان مقاله: بررسی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 31
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_083
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رضا نوروزی اقدم - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
میکائیل رسولزاده - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
قادر حسن زاده - کارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
رقیه شیخ الاسلامی - دبیر آموزش و پرورش میانه

خلاصه مقاله:
بررسی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 عنوان پژوهشی است که با 1 هدف اصلی شناسایی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی منطقه 13 و 3هدف جزیی طراحی و اجرا گردیده است. به منظور تحقق این اهداف، بعد از مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق سه گروه فرضیه در قالب: ویژگی های جمعیت شناختی شامل 6 فرضیه، عوامل و قابلیتهای روانشناختی شامل 8 فرضیه و عوامل سازمانی با 3 فرضیه تدوین شد. جامعه آماری به لحاظ مکانی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 و آزمودنی ها دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 بودند. برای تعیین نمونه آماری از نمونه گیری تصادفی ساده و سهمیه ای استفاده و سهم هرکدام از رشته های تحصیلی وجنسیت ها و واحد های دانشگاهی در نمونه آماری با حجم 205 دانشجو مشخص شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی است. با توجه به وجود یک مقیاس استاندارد شده در زمینه موضوع مورد مطالعه در این تحقیق، با عنوان پرسشنامه شناسایی کارآفرینان ابزار محقق ساخته ضمن رعایت اصول علمی تهیه پرسشنامه و بعد از سنجش روائی و اعتبار، گویه های بسته پاسخ با مقیاس 5 درجه ای لیکرت تنظیم و اجرا شد. برای توصیف و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی ازجمله: (جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین، انحراف معیار،واریانس و ضریب پراکندگی) و آمار استنباطی ازجمله: (آزمون X2 و آزمون T و C پیرسون) با بهره گیری از نرم افزار Excel استفاده شد. و فرضیه های (1-1 و 1-2 و 1-3 و 1-6 و 3-1 و 3-2 و 3-3) تایید و فرضیه های (1-4 و 1-5 و 2-1 و 2-2 و 2-3 و 3-4 و 2-5 و 2-6 و 2-7 و 2-8) رد شد.

کلمات کلیدی:
کارآفرینی ، دانشجو ، فنی مهندسی، دانشگاه ، روحیه کارآفرینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560567/