CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تجویز مکمل خوراکی روی برای نوزادان نارس و کم وزن برای سن حاملگی

عنوان مقاله: بررسی تجویز مکمل خوراکی روی برای نوزادان نارس و کم وزن برای سن حاملگی
شناسه (COI) مقاله: ASCONF02_060
منتشر شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن وظیفه دوست - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
نفیسه کوشکی - گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
رضا بهمدی - گروه بیماریهای کودکان , بیمارستان حکیم , دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایران.

خلاصه مقاله:
روی به عنوان یک ریز مغذی اساسی عملکرد مهمی در رشد ، تکثیر ، ترمیم بافت و ایمنی سلولی دارد. نوزادان نارس کمبود روی و نیاز تغذیه ای بیشتری به آن دارند. این نوزادان در معرض عوارض کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از مشکلات تغذیه ای ، ایمنی و رشد هستند. علی رغم مطالعات بالینی متعدد به صورت توصیفی و مداخله ای در زمینه تآثیر تجویز مکمل روی بر شاخص های رشد و نمو نوزادان نارس، جمع بندی مشخصی در مورد لزوم تجویز آن در این گروه از بیماران پر خطر وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی و جمع بندی نتایج مطالعات انجام شده به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده در این زمینه، جهت تعیین اهمیت تجویز این ریز مغذی در نوزادان نارس یا کم وزن در زمان تولد می باشد. مواد و روشها:برای دست یابی به منابع مورد نیاز از بانک های اطلاعاتی Web of Science , Medline, Pub Med, Scopus, Google Scholar, SID وبا استفاده از کلید واژه های Neonates,Small for gestational age, Preterm, Low birth weight ,Zinc supplementation , Catch up growth , Development و معادل های فارسی آنها استفاده شد. در مجموع تعداد 48 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان با توجه به معیار های مطالعه تعداد 16 مقاله حاصل از کارآزمایی های بالینی تصادفی شده وارد مطالعه شدند. این مطالعات از نظر نوع مداخله انجام شده و نتیجه نهایی در گروه دریافت کننده مکمل روی و دارونما، جداگانه بررسی شدند که نتایج متفاوتی از نظر وجود و میزان تاثیر این مداخله بر شاخصهای تن سنجی و تکاملی این گروه از نوزادان را مشخص ساختند. بحث و نتیجه گیری: مطالعات مورد بررسی در کشور های مختلف با سطوح اجتماعی اقتصادی متفاوت انجام شده است. از طرف دیگر از دوزهای متفاوت و طول - دوره درمان متفاوت مکمل روی در این مطالعات استفاده شده است. همچنین مدت زمان پیگیری نوزادان جهت بررسی نتایج حاصل از مداخله نیز در مطالعات مختلف از 8 هفته تا دو سال متفاوت بود.بین نوزادان نارس و نوزادان کم وزن برای سن حاملگی با توجه به طول مدت زمان در دسترس برای جمع شدن روی در بدن جنین طی حاملگی تفاوت های فیزیو لوژیک وجود دارد. در اغلب مطالعاتی که در کشور های در حال توسعه انجام شده اند، سن حاملگی مشخص نشده و مخلوطی از نوزادان نارس و کم وزن برای سن حاملگی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی:
وزن کم هنگام تولد، نارس، روی، مکمل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560427/