CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پایش ریسک مخاطرات بر پایه مدل های ارزیابی چند متغیره و تصاویر ماهواره ای تاریخی (شرق تهران)

عنوان مقاله: پایش ریسک مخاطرات بر پایه مدل های ارزیابی چند متغیره و تصاویر ماهواره ای تاریخی (شرق تهران)
شناسه (COI) مقاله: INDM08_227
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد صمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی- طبیعی، دانشگاه تهران
مرتضی جاهدناوخی - دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی- طبیعی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
طبق نتایج کنفرانس سندای، مهمترین گام در مقابله با مخاطرات آمادگی در برابر این رخداد ها و برنامه ریزی در راستای شناخت بهتر مخاطرات دانسته شد. همچنین بر آموزش نیروی انسانی و به روز کردن تجهیزات هشدار اولیه تاکید ویژه ای شد. شهر تهران به خاطر نزدیکی به گسل های فعال یکی از شهرهای زلزله خیز ایران به شمار می آید. شرائط زیستی و امنیتی این شهر در مقایسه با استانداردهای جهانی مدیریت شهری در جایگاه مطلوبی نیست. در این بین شرق تهران دارای پتانسیل خطر و تراکم جمعیت بالا است که اهمیت مطالعه و پژوهش را در زمینه مدیریت بحران بیشتر می کند. ابزارهای پژوهش، تصاویر تارخی ماهوارهLandsat ، نرم افزار GIS، مدل های ارزیابی، و داده های خام شهری است. در این محدوده، با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند متغیره در محیط GIS، اقدام به تفکیک سطوح خطر پذیر منطقه گردید. لایه های مورد استفاده دراین مدل(زمین ساخت، گسل، دسترسی به مراکز امداد و نجات و بیمارستان، کیفیت ساختمان ها، تراکم جمعیت، عرض معابر و شبکه بندی خیابان و روند توسعه تاریخی بافت شهر) ابتدا استاندار سازی شده و ضرایب مربوط به هر کدام از طریق نرم افزار مربوطه به دست آمده و در نهایت با استفاده از روی هم گذاری و پهنه بندی در نرم افزار ARC GIS نقشه های پهنه بندی خطر و ریسک به دست آمد. نقشه ریسک به دست آمده نشان می دهد که، بیشترین خطر شامل جنوب غرب(منطقه4)، غرب (منطقه 8) و شرق(منطقه 4) محدوده مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، شرق تهران، مدل تصمیم گیری چند متغیره، سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560216/