CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر هندسه طرح های موازی و لچکی پایانه رمپ های خروجی برجریان ترافیک بزرگراه برای خروج ازبحران ترافیکی(مطالعه موردی: بزرگراههای استان تهران)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هندسه طرح های موازی و لچکی پایانه رمپ های خروجی برجریان ترافیک بزرگراه برای خروج ازبحران ترافیکی(مطالعه موردی: بزرگراههای استان تهران)
شناسه (COI) مقاله: INDM08_222
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود تیموری - کارشناس ارشدراه وترابری،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،ایران
محمدسعید منجم - استادیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
پایانه رمپ به عنوان یکی ازبحران های مهم ترافیکی درآزادراهها وبزرگراهها مورد توجه محققان بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. غالباً همه مانورهای ورودی وخروجی در بزرگراهها در پایانه رمپ ها اتفاق می افتند واین پایانه هاعلت ایجادبسیاری از گره های ترافیکی دربزرگراه هستند. در صورتیکه این پایانه هاازلحاظ فرم هندسی درست طراحی، برنامه ریزی وکنترل نشده باشند باعث افزایش خطرتصادف ،کاهش توان عملیاتی دربازه های زمانی پیک وافزایش گره های ترافیکی و....می شوند.هدف این پژوهش،جلوگیری ازبحران های ترافیکی درخروجی پایانه رمپ هابابررسی تأثیر فرم هندسی این بخش بر پارامترهای ترافیکی بزرگراه (سرعت وتردد) با توجه به وضعیت ترافیکی آن و بررسی علت عدم یکنواختی میزان سرعت وتردد درمحدوده پایانه رمپ ها مثل سایرقسمت های اصلی بزرگراه است.اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با فیلم برداری از 60 سایت مختلف پایانه رمپ واقع دربزرگراههای استان تهران دردومقطع قبل وبعدازپایانه واستخراج اطلاعات از آن به دست آمده است پس از آن بااستفاده ازنرم افزار Spss به ارائه مدل وبررسی رابطه بین سرعت وتردد وسایل نقلیه با پارامترهای هندسی پایانه رمپ پرداخته می شود . نتیجه اجرای مدل نشان می دهد که LT و LD وN از پارامترهای هندسی تاثیرگذاربر سرعت و ترددوسایل نقلیه عبوری ازبزرگراه هستند.بطوریکه باافزایش طول خط کاهش سرعت (LD) ولچکی (LT) سرعت وسایل نقلیه عبوری ازبزرگراه بطورقابل ملاحظه ای افزایش می یابدو با افزایش تعدادخطوط بزرگراه)N(شاهد تاثیرافزایشی ترددوسایل نقلیه عبوری ازبزرگراه تقریبا به اندازه ظرفیت یک خط هستیم. افزایش طول لچکی(TL)باعث افزایش درمیزان ترددوسایل نقلیه می شود چون راننده دراین طول ازمسیراصلی خارج می شود(درخروجی ها).بنابراین خط نوع لچکی دارای خصوصیات عملکردی بالاتری نسبت به نوع موازی است.

کلمات کلیدی:
پایانه رمپ،بزرگراه،فرم هندسی،بحران ترافیکی،خط کاهش سرعت،Spss

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560212/