CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه ی روش ابتکاری توسعه ی مدل فرصت های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه مبنا

عنوان مقاله: ارائه ی روش ابتکاری توسعه ی مدل فرصت های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه مبنا
شناسه (COI) مقاله: JR_CIVIL-24-1_003
منتشر شده در شماره 1 دوره 24 فصل پاییز و زمستان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود احمدی نژاد - استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهریار افندی زاده زرگری - دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمهدی یدی همدانی - نویسندهی مسئول: دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:
مدل فرصت های تداخلی که توان تحلیلی خوبی دارد، یکی از مدل هایی است که ساختار احتمالی داشته و برای مد لسازی فرایندتوزیع سفر در برنامه ریز حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل ذاتاً دارای دو محدودیت اساسی می باشد. چرا که در این مدل فرضمی شود سفرکنندگان از تمامی فرصت های موجود در نواحی، از زمان سفر و تمام مقاصد آگاه هستند و آن را هنگام تصمیم گیری مورد بررسیقرار می دهند. در این مقاله، روشی نوین برای بسط مدل فرصت های تداخلی عادی، کاهش محدودیت های آن و افزایش انطبا ق پذیری این مدلبا الگوی انتخاب مقصد سفرهای خرید خانه مبنا ارائه شده است. متدولوژی تحقیق به این صورت است که برای پارامترهای اصلی مدلفرصت تداخلی، یعنی عامل فرصت و عامل رتبه بندی مقاصد، ضرایب و وزن هایی در نظر گرفته شده است و مدل پایه پس از محاسبه اینضرایب کالیبره شده است. وزن دهی به عوامل فوق در قالب ضرایب اصلاحی تحت عنوان میزان شناخت از فرصت های بالقوه و میزانشناخت مبدأ – مقصدی با توجه به فاصله ی بین مبادی و مقاصد در نظر گرفته شده است. در این مقاله ضمن تبیین ساختار مدل فرصت هایتداخلی توسعه یافته، به کالیبراسیون مدل در قالب یک مطالعه ی موردی در شهر قزوین پرداخته شده است. تحلیل کارایی مدل فرصت تداخلیعادی و مدل فرصت تداخلی توسعه یافته در خصوص سفرهای خرید در شهر قزوین بررسی و مقایسه شده است و ضمن بیان نتایجکالیبراسیون و اعتبارسنجی هر دو مدل، بهبود نسبی حاصل از این نوع مد لسازی به نسبت مدل فرصت های تداخلی پایه ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
سفر خريد خانه مبنا، توزيع سفر، مدل فرص تهاي تداخلي توسعه يافته

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/559890/