CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

معماری و طراحی شهری حساس به آب

عنوان مقاله: معماری و طراحی شهری حساس به آب
شناسه ملی مقاله: RCCC05_044
منتشر شده در پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

میلاد محمدخانی - دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نیما تبریزی - دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
مهتا میرمقتدایی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

خلاصه مقاله:
تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران کمبود آب امروز ایران، تجدید نظر در مدیریت چرخهی آب در معماری و شهرسازی را امری ضروری نموده است. از اینرو، مدیریت منابع آبی نامتعارف مانند آب خاکستری، آب باران و رواناب سطحی در معماری و طراحی شهری و بازاستفاده از آنها جهتتأمین بخشی از نیازها در مقیاسهای خرد و کلان حائز اهمیت است. این مقاله با استناد به تجارب جهانی ضمن تشریح نقش بهسزای معماری و طراحیشهری در تشدید، تضعیف و مدیریت بحران آب، به بررسی راهکارهایی برای اعمال مدیریت پایدار منابع آب در معماری و شهرسازی و معرفی سیستمهای نوین بازیافت آب خاکستری، آب باران و رواناب از جمله سیستمهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، مزایا و معایب هریک و چگونگی تلفیق آنها در روند طراحی میپردازد و موارد بازاستفاده آب بازیافت شده در مصارف داخلی و خارجی ساختمان و نیز عرصههای شهری را برمیشمارد

کلمات کلیدی:
مدیریت پایدار چرخهی آب، طراحی شهری حساس به آب، بازیافت آب در معماری و شهرسازی، آب خاکستری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/557241/