CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

جداسازی شیمیائی پشم و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست گوسفند مغانی

عنوان مقاله: جداسازی شیمیائی پشم و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست گوسفند مغانی
شناسه (COI) مقاله: SHEEP02_118
منتشر شده در دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید رضا انصاری رنانی - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر و آسیب های وارده از مصرف دو ماده شیمیایی سولفید سدیم رایج در ایران و هیدروک سید سدیم رایج در استرالیا بر کیفیت الیاف و پوست گوسفند می باشد . در کارخانه چرم مغان تعداد 100 جلد پوست گوسفند نژاد مغانی بر اساس اندازه پوست، تولید پشم و طول دسته الیاف به 4 گروه با 25 تکرار تقسیم شدند . لاتروم حاوی 3 و 5 درصد هیدروکسید سدیم و 10 و 15 درصد سولفید سدیم با استفاده از برس مخصوص بر روی سمت گوشتی پوستهای چهار تیمار مالیده شد . پوستهای عمل آوری شده در مرحله کراست توسط سه ارزیاب ماهر و مجرب کارخانه چرم مغان از نظر پیاز مو، شکل، کش، لش، نرمیت، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت فوتاژ (قبل و بع د از دور گیری ) مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این تحقیق از طرح آماری کاملا تصادفی استفاده گردید . تجزیه داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از سیستم نرم افزاری SAS انجام گرفت . نتایج نشان داد که پشم پوستهای عمل آوری شده با محلول سولفید سدیم به طور معنی داری (0/05>P) در مدت زمان کمتری جدا گردید. کمترین زمان 4/4 ± 80/3 دقیقه مربوط به 15 درصد سولفید سدیم و بیشترین زمان 5/3 ± 18/03 دقیقه مربوط به 3 درصد هیدروکسید سدیم بود . پوستهای عمل آوری شده با 3 و5 درصد هیدروکسید سدیم به طور معنی داری (0/05>P) از کیفیت بهتری در مقایسه با پوستهای عمل آوری شده با 10 و 15 درصد سولفید سدیم برخوردار بودند . امتیاز ارزیابی پوستهای عمل آوری شده با 10 و 15 درصد سولفید سدیم و 3 و 5 درصد هیدروکسید سدیم 0/55 ± 30/19 ، 0/42 ± 31/2 ، 0/52 ± 36/97 و 1/00 ± 35/77 بود .

کلمات کلیدی:
دباغی پوست، گوسفند مغانی، موزدایی، سولفید و هیدروکسید سدیم، خصوصیات پوست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/55300/