CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی

عنوان مقاله: بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی
شناسه (COI) مقاله: ISEPP01_204
منتشر شده در نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدامیر قدمی - دانشجوی دکترای پژوهشی مشاوره دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد،مدرس دانشگاه فرهنگیان
ابراهیم یعقوب زاده - کارشناسی ارشد علوم تربیتی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
شجاع عربان - دکترای روان شناسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان
علی اشرف جهانیان - کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی و مدرس دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و والدین کودکان آموزش پذیر 12 - 7 در سال تحصیلی 93 - 92 بوده است. جامعه آماری این تحقیق را والدین دانش آموزان عادی و والدین دانش آموزان دارای هوش مرزی (آموزش پذیر) 12 - 7 ساله شهرستان دلفان تشکیل می دهند که تعداد 317 نفر از آنها در دو گروه به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود این پرسش نامه ها شامل: 1 - پرسش نامه بهزیستی روان شناختی زنجانی طبسی (1383) و 2- پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی (1991) و 3- پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 می باشد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و آزمون های t مستقل و همبستگی پیرسون اسپیرمن و رگرسیون one way anova استفاده شده است. یافته ها نشان داد که رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش در دو گروه متفاوت است.

کلمات کلیدی:
عزت نفس،سلامت روان،یهزیستی روانشناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/552394/