CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی درصد فراوانی مبتلایان به بیماریهای مزمن درروستای جوزدان شهرستان نجف آباددرسال 1388

عنوان مقاله: بررسی درصد فراوانی مبتلایان به بیماریهای مزمن درروستای جوزدان شهرستان نجف آباددرسال 1388
شناسه (COI) مقاله: CNMN05_064
منتشر شده در پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه زهرا رجبی - دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد
فرشته رجبی - دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد
مریم شیرازی - استادراهنما کارشناس ارشد آموزش پرستاری و مربی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد

خلاصه مقاله:
امروزه به علت تغییردرشیوه زندگی شیوع بیماریهای مزمن درجوامع مختلف افزایش چشمگیری یافته است ازطرفی مطالعات متعددحاکی ازآن است که دراغلب جوامع ابتلا به بیماریهای مزمن دربین زنان بیشتر ازمردان است و ازانجایی که یکی ازنقشهای پرستاران بهداشت جامعه تشخیص زودرس بیماریهای مزمن و اموزش جهت پیشگیری ازعوارض این بیماریها میباشد لذا هدف ازانجام این مطالعه تعیین درصد فراوانی مبتلایان به بیماریهای مزمن درروستای جوزدان شهرستان نجف آباد درسال 1388 می باشد که توسط دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد طی کارورزی فیلدبهداشت انجام شده است این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که درشهریور 1388 درروستای جوزدان ازتوابع شهرستان نجف آباد انجام شده است داده های حاصل ازاین مطالعه ازپرونده ها و امارموجوددرخانه بهداشت روستا جمع اوری شده است سپس نتایج حاصله بانرم افزار SPSS version 15 تجزیه و تحلیل شد طبق نتایج حاصل ازاین مطالعه بیماریهای مزمن دربین زنان روستا نسبت به مردان ازشیوع بیشتری برخوردار بوده است ازانجایی که زنان نقش کلیدی درایفای نقش های همسری و مادری درخانواده دارند لذا ابتلا به بیماریهای مزمن میتواند برسلامتی زنان و درمورد ایفای نقشهای آنان تاثیر بگذارد لذا بنابرنتایج حاصل مطالعه حاضر پیشنهاد میشود که کلاسهای اموزشی درزمینه پیشگیری ازابتلا به بیماریهای مزمن و دوره های غربالگری جهت تشخیص زودرس و درمان بیماریهای مزمن قبل ازابتلا فرد به عوارض این بیماریها درخانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی برگزارگردد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540743/