CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین راهبری شرکتی و اهرم مالی براساس رویکرد رهیافت دادههای ترکیبی

عنوان مقاله: رابطه بین راهبری شرکتی و اهرم مالی براساس رویکرد رهیافت دادههای ترکیبی
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_087
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد پرویزی - عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صابر کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه و حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

خلاصه مقاله:
مکانیزم های نظام راهبری شرکتی یکی از رایج ترین عبارت ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است و تاثیر آن بربسیاری از پارامترهای مالی شرکتها برکسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق بررسی رابطهی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی طی سال های ۱۳۸۷- ۱۳۹۲ می باشد. در این تحقیق، اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و سازوکارهای حاکمیت شرکتی )درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت مدیران و جریانهای نقدی آزاد( به عنوان متغیر مستقل پژوهش و متغیرهای عمر و اندازه شرکت به عنوان متغیرکنترلی در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیونی چندگانه براساس دادههای ترکیبی)تکنیک پانل دیتا( استفاده شده است. یافته های تابلویی حاکی از عدم وجود رابطهی معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی )به غیر از درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره( و اهرم مالی بوده است. در نتیجه ، سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث کاهش اهرم مالی نشده است

کلمات کلیدی:
سازوکارهای راهبری شرکتی- اهرم مالی- تکنیک پانل دیتا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540516/